فقدان و مراسم یاد بود!(21)

فقدان و مراسم یاد بود!(21)

[caption id="attachment_27807" align="aligncenter" width="400"] مراسم گراميداشت درمرتبه سوم كمتر آسيب مي رساند؛ ودرچهارمي خيلي كمتر.[/caption] گام هشتاد وشش: مراسم ياد بود • ممكن است موقع برگزاري مراسم ياد بود، روزهاي تولد يا سايرخاطرات حائز اهميت، يك بارديگر بطور كوتاه و مختصر فقدان را تجربه كنيد. • بهبودي از آلام ورنجهاي چنين مراسم و آئين هاي خاطره آورسريعترخواهد بود، چرا كه شما براي اولين بار درمواجه با فقدان آموخته ايد زنده بمانيد، بهبود پيدا كنيد و رشد نماييد. ياد آوري آن نيز براي مرتبه ...

مغز انسان جامد نیست

مغز انسان جامد نیست

با چه روش هایی می توانیم خلاقیت خود را شکوفا سازیم با چه ترفندهایی به این امر دست خواهیم یافت روانشناسان چه توصیه هایی به ما در این زمینه می کنند   ورزشکار‌ها و بسیاری از هنرمند‌ان قبل از مسابقه و اجرا، خود را آماده می‌کنند و به اصطلاح «گرم می‌کنند.» شاید بد نباشد ما هم قبل از هر کاری که نیازمند خلاقیت است، خلاقیت مان را گرم کنیم. شاید اگر قبل از کار، خلاقیت مان را گرم کنیم، بهتر فکر کنیم ...