روش های علمی، فوری و ساده به آرامش رسیدن

روش های علمی، فوری و ساده به آرامش رسیدن

کلید یک ذهن آرام، بدن آرام است. نتایج تحقیقات دانشگاه پزشکی هاروارد نشان میدهد که بدن آرام به نوبه خود سیگنال های آرامش وکمک به کاهش تنش های روانی را به بدن ارسال می کند. یکی از راه های آرامش بدن، ورزش است. سخت کار کردن در روز و خود را غرق مسوولیت کردن و اجازه مانور دادن به استرس در زندگی بسیار آسان است. اما بنظر میرسد که غلبه بر این استرس ها به صورت تصاعدی دشوارتر میشود. بنابراین اگر ...

مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش سوم

مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش سوم

☂ ?گام نخست: شما زنده می مانید ? شما بهترخواهی شد. ? به این شک نکن. ?معالجه یک جریان است که  ازابتدا، وسط و انتها برخورداراست. ? به یاد داشته باش که برای هر شروع یک پایانی وجود دارد. وآن خیلی دورنیست. شما معالجه خواهی شد. ? طبیعت و زندگی طرفدار شماست و البته  یک متحد نیرومند،وفادار. ?گاهی بخودت بگو، " من زنده ام، وزنده خواهم ماند." ?شما زنده هستی. ?شما زنده خواهی ماند. ??? گام دوم:اگر به کمک  نیازی داری، فوراً  آنرا درخواست کن •  اگر فکر میکنی که به کمک ...