تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

برنامه شماره ۶۲۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۱۳ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1740, Divan e Shams خوشی، خوشی تو، ولی من هزار چندانم به خواب دوش که را دیده‌ام، نمی‌دانم ز خوشدلی و طرب در جهان نمی‌گنجم ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم درخت اگر نبدی پا به گِل مرا جستی کز این شکوفه و گُل حسرت گلستانم همیشه دامن شادی کشیدمی سوی خویش کشد کنون کف ...

تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۱۵

تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۱۵

برنامه شماره ۶۱۵ گنج حضور اجرا:پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا:۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶ ـ ۲۲ تیر    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format  مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۴۱۱ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 411, Divan e Shams عجب ای ساقی جان، مطرب ما راچه شده ست؟ هله چون می‌نزند ره؟ ره او را که زده ست؟ او ز هر نیک و بد خلق چرا می‌لنگد؟ بد و نیک همه را نعره مطرب مددست دف دریدست طرب را، به خدا بی‌ دف او مجلس یارکده ...