برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

ذوقِ توبه نُقلِ هر سرمست نیست زشتیِ اعمال و شومیِّ جُحود راه توبه بر دلِ او بسته بود دل بسختی همچو رویِ سنگ گشت چون شکافد توبه آن را بَهرِ کَشت چون شُعَیبی کو، که تا او از دعا   برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۸ شهریور PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۶۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3065, Divan e Shams شدم به سویِ چَهِ آب همچو سقّایی برآمد از تکِ چَه، یوسفی مُعَلّایی(۱) سبک به دامنِ ...

برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور

تو عدوِّ این خوشی ها آمدی گشت ناخوش هر چه بر وی کف زدی هر که او شد آشنا و یارِ تو شد حقیر و خوار در دیدارِ تو هر که او بیگانه باشد با تو، هم پیش تو او بس مه ‌است و محترم برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۱ شهریور PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۲۹۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1292, Divan e Shams آمد آن ...

برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور

تو بگویی: آفتابا کو گواه؟ گویدت: ای کور از حق دیده خواه روز روشن، هر که او جوید چراغ عین جُستن، کوریش دارد بَلاغ ور نمی‌بینی، گمانی برده‌ای که صباح ست و، تو اندر پرده‌ای برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۸ اوت ۲۰۱۷ ـ ۷ شهریور  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۷۳  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3173, Divan e Shams باده ده، ای ساقی هر متّقی بادهٔ شاهنشهیِ راوَقی(۱) جام سخن بخش که از تَفِّ(۲) او گردد دیوارِ سیه منطقی بردر و بشکن ...

برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور

چون نشان مؤمنان مغلوبی است لیک در اِشکستِ مؤمن، خوبی است گر تو مُشک و عَنبَری را بشکنی عالـَمی از فَوحِ ریحان پر کنی ور شکستی ناگهان سرگینِ خر خانه‌ها پر گَند گردد تا به سر [caption id="attachment_28265" align="aligncenter" width="270"] گر آخر آمد عشق تو، گردد ز اوّلها فزون[/caption]   برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۱ اوت ۲۰۱۷ ـ ۳۱ مرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۷۸۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1787, Divan e Shams گر آخر آمد عشق تو، ...

برنامه شماره ۶۷۰ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۰ گنج حضور

بر کنارِ بامی ای مست مدام پست بنشین یا فرود آ، وَالسَّلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان بر زمانِ خوش هراسان باش تو هم‌چو گنجش خُفیه کن، نه فاش تو برنامه شماره ۶۷۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ـ ۱۰ مرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۲۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3024, Divan e Shams بستگیِ(۱) این سَماع هست ز بیگانه‌ای زَ ارچَلیِ(۲) جغد گشت حلقه چو ویرانه‌ای آنکه بُوَد همچو برف، ...

برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور

برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور

دل بی‌قرار را گو که چو مُستَقَر نداری سوی مُستَقَرِّ اصلی ز چه رو سفر نداری به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد تو چگونه دلستانی که دم سحر نداری تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروید تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۳ ژوئیه ۲۰۱۷ ـ ۱۳ تیر  PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۱۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3012, Divan ...

برنامه شماره ۶۶۵ گنج حضور

برنامه شماره ۶۶۵ گنج حضور

بَدر، بر صدر فلک شد شب، روان سیر را نگذارد از بانگِ سگان طاعِنان هم‌چون سگان بر بَدرِ تو بانگ می‌دارند سویِ صدرِ تو این سگان کَرّاند ز امرِ اَنصِتُوا برنامه شماره ۶۶۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ ـ ۶ تیر  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 301, Divan e Shams هله صَدر و بَدرِ عالم، منشین، مخسب امشب که بُراق بر در آمد، فَاِذا' فَرَغْتَ فَانْصَبْ(۱) چو طریق بسته بودست و طمع گسسته بودست تو ...

برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی مولانا

برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی مولانا

تو که یک جزوی دلا زین صدهزار چون نباشی پیش حُکمش بی‌قرار؟ چون سُتوری باش در حکم امیر گه در آخُر حبس، گاهی در مسیر چونکه بر میخت ببندد، بسته باش چونکه بگشاید، برو، برجسته باش     برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ ـ ۲۳ خرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۲۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3025, Divan e Shams جای دگر بوده‌ای، زانکه تهی روده‌ای(۱) آب دگر خورده‌ای، زانکه گل آلوده‌ای مستِ دگر باده‌ای، کاحمق و بس ساده‌ای دل ...

برنامه شماره ۶۶۰ گنج حضور،پذیرفت این دل ز عشقت خرابی

برنامه شماره ۶۶۰ گنج حضور،پذیرفت این دل ز عشقت خرابی

پذیرفت این دل ز عشقت خرابی درآ در خرابی، چو تو آفتابی چه گویی دلم را چو از من نترسی؟ ز دریا نترسد چنین مرغِ آبی منم دل سپرده، برانداز پرده که عمریست ای جان، که اندر حجابی   برنامه شماره ۶۶۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۲ می ۲۰۱۷ ـ ۲ خرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۱۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3117, Divan e Shams پذیرفت این دل ز عشقت خرابی درآ در خرابی، چو تو آفتابی چه گویی دلم را چو ...

برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور،ای برادر تو همان اندیشه‌ای

برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور،ای برادر تو همان اندیشه‌ای

ای برادر تو همان اندیشه‌ای ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای گر گُلَست اندیشهٔ تو گلشنی ور بود خاری تو هیمهٔ گُلخَنی گر گلابی بر سر جیبت زنند ور تو چون بولی برونت افکنند   برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۸ می ۲۰۱۷ ـ ۱۹ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1946, Divan e Shams کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من خود ندانستی بجز تو جان معنی دان(۱) من تا نه رَدّی(۲) کردمی و ...

  • صفحه 1 از 3123