برنامه شماره ۶۸۵ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۵ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۳ آبان PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۱۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1610, Divan e Shams منم آن عاشقِ عشقت که جز این کار ندارم که بر آنکس که نه عاشق، به جز انکار ندارم دلِ غیرِ تو نجویم، سوی غیرِ تو نپویم گلِ هر باغ نبویم، سرِ هر خار ندارم به تو آوردم ایمان، دلِ من گشت مسلمان به تو دل گفت که ای جان، چو تو ...

برنامه شماره ۶۸۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی تاریخ اجرا: ۶ نوامبر ۲۰۱۷ ـ ۱۶ آبان ۱۳۹۶   [caption id="attachment_13031" align="aligncenter" width="400"] مطالب نوشته شده بصورت فایل پی دی اف برنامه گنج حضور[/caption] PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۳۹۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1398, Divan e Shams جمعِ تو دیدم، پس از این هیچ پریشان نشوم راهِ تو دیدم، پس از این همرهِ ایشان نشوم ای که تو شاهِ چمنی، سیرکنِ صد چو منی چشم و دلم ...

برنامه شماره ۶۸۱ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۱ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ ـ ۲۵ مهر PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره ۴۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Tarjiaat)# 41, Divan e Shams هله ای فلک، به ظاهر اگرت دو گوش بودی ز فغانِ عشق، جانت چه خروش ها نمودی! غلطم(۱)، ترا اگر خود نبدی وِصال و فُرقت(۲) تنِ تو چو اهلِ ماتم، بنپوشدی کبودی(۳) وگر از پَیامِ دلبر به تو صیقلی رسیدی همه زنگِ سینه‌ات را به یکی ...

برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور

  برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۹ اکتبر ۲۰۱۷ ـ ۱۸ مهر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۹۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1694, Divan e Shams بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم ای بارها خریده از غصّه و زَحیرم(۱) من چون زمین خشکم، لطف تو ابر و مُشکم جز رعدِ تو نخواهم، جز جَعدِ(۲) تو نگیرم خوشتر اسیریِ تو صد بار از امیری خاصه دمی که گویی: ای خسته دل اسیرم خاکی به تو رسیده، به از زری رمیده خاصه ...

برنامه شماره ۶۷۹ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۹ گنج حضور

جان سپر کن، تیغ بگذار ای پسر هر که بی سر بود ازین شه بُرد سر آن سلاحت حیله و مکر تو است هم ز تو زایید و، هم جان تو خَست چون نکردی هیچ سودی زین حِیَل ترک حیلت کن که پیش آید دُوَل     برنامه شماره ۶۷۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲ اکتبر ۲۰۱۷ ـ ۱۱ مهر PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۳۴۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1344, Divan e Shams شتران مست ...

برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

ذوقِ توبه نُقلِ هر سرمست نیست زشتیِ اعمال و شومیِّ جُحود راه توبه بر دلِ او بسته بود دل بسختی همچو رویِ سنگ گشت چون شکافد توبه آن را بَهرِ کَشت چون شُعَیبی کو، که تا او از دعا     برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   تاریخ اجرا: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۸ شهریور   [caption id="attachment_13030" align="aligncenter" width="389"] متن کامل برنامه ۶۷۷ گنج حضور بصورت متن پی دی اف[/caption] PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۶۵  Rumi( Molana ...

برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور

تو عدوِّ این خوشی ها آمدی گشت ناخوش هر چه بر وی کف زدی هر که او شد آشنا و یارِ تو شد حقیر و خوار در دیدارِ تو هر که او بیگانه باشد با تو، هم پیش تو او بس مه ‌است و محترم برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۱ شهریور PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۲۹۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1292, Divan e Shams آمد آن ...

برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور

تو بگویی: آفتابا کو گواه؟ گویدت: ای کور از حق دیده خواه روز روشن، هر که او جوید چراغ عین جُستن، کوریش دارد بَلاغ ور نمی‌بینی، گمانی برده‌ای که صباح ست و، تو اندر پرده‌ای برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۸ اوت ۲۰۱۷ ـ ۷ شهریور  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۷۳  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3173, Divan e Shams باده ده، ای ساقی هر متّقی بادهٔ شاهنشهیِ راوَقی(۱) جام سخن بخش که از تَفِّ(۲) او گردد دیوارِ سیه منطقی بردر و بشکن ...

برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور

چون نشان مؤمنان مغلوبی است لیک در اِشکستِ مؤمن، خوبی است گر تو مُشک و عَنبَری را بشکنی عالـَمی از فَوحِ ریحان پر کنی ور شکستی ناگهان سرگینِ خر خانه‌ها پر گَند گردد تا به سر [caption id="attachment_28265" align="aligncenter" width="270"] گر آخر آمد عشق تو، گردد ز اوّلها فزون[/caption]   برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۱ اوت ۲۰۱۷ ـ ۳۱ مرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۷۸۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1787, Divan e Shams گر آخر آمد عشق تو، ...

برنامه شماره ۶۷۰ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۰ گنج حضور

بر کنارِ بامی ای مست مدام پست بنشین یا فرود آ، وَالسَّلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان بر زمانِ خوش هراسان باش تو هم‌چو گنجش خُفیه کن، نه فاش تو برنامه شماره ۶۷۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ـ ۱۰ مرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۲۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3024, Divan e Shams بستگیِ(۱) این سَماع هست ز بیگانه‌ای زَ ارچَلیِ(۲) جغد گشت حلقه چو ویرانه‌ای آنکه بُوَد همچو برف، ...

  • صفحه 1 از 41234