برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳

برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳

🌻تو خوش لعلی ولیکن زیر کانی 🌼تو بس خوبی ولیکن در نقابی 🌻به سوی شه پری باز سپیدی 🌼وگر پری به گورستان، غرابی 🌻جوان بختا بزن دستی و می‌گو 🌼شبابی یا شبابی یا شبابی برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ ـ ۱ دی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۷۱۳ چنان گشتم ز مستی و خرابی که خاکی را نمی‌دانم ز آبی در این خانه نمی‌یابم کسی را تو هشیاری، بیا، باشد بیابی همین دانم که مجلس از تو برپاست نمی‌دانم شرابی یا ...

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

 🌼می‌رود بی بانگ و بی تکرارها 🌻تَحتَها الاَنهار تا گُلزارها 🌼ای خدا جان را تو بنما آن مقام 🌻که درو بی‌حرف می‌روید کلام 🌼تا که سازد جان پاک از سر قدم 🌻سوی عرصهٔ دورپنهای عدم 🌼عرصه‌ای بس با گشاد و با فضا 🌻وین خیال و هست یابد زو نوا     برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان اشعار، غزل شماره ۱۱۴۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1141, Divan e Shams ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار بشارتیست ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۶

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۶

برنامه شماره ۶۲۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ ـ ۶ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1736, Divan e Shams بران شد‌ست دلم کآتشی بگیرانم(۱) که هر کی او نَمُرَد(۲) پیش تو بمیرانم کمان عشق بدرّم که تا بداند عقل که بی‌نظیرم و سلطان بی ‌نظیرانم که رفت در نظر تو که بی‌نظیر نشد؟! مقام گنج شد‌ست این نهاد(۳) ویرانم من از کجا و مُباهات(۴) سلطنت ز کجا! فقیر فقرم و افتاده فقیرانم من ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۵۱۲

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۵۱۲

برنامه صوتی شماره ۵۱۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۱ جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا؟ آسمان با جملگان جسمست و با تو جان چرا؟ چون تو آیی جزو جزوم جمله دستک می‌زنند چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا؟ با خیالت جزو جزوم می‌شود خندان لبی می‌شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا؟ بی خط و بی‌خال تو این عقل امّی می‌بود چون ببیند آن خطت را، می‌شود خط ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۰۱

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۰۱

[caption id="attachment_9094" align="aligncenter" width="359"] یکی لحظه از او دوری نباید - کز آن دوری خرابی‌ها فزاید[/caption] برنامه صوتی شماره ۶۰۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۴ آوریل ۲۰۱۶ ـ ۱۷ فروردین     PDF، تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۸۲ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 682, Divan e Shams یکی لحظه از او دوری نباید کز آن دوری خرابی‌ها فزاید تو می‌گویی که بازآیم چه باشد؟! تو بازآیی اگر دل در گشاید بسی این کار را آسان گرفتند بسی دشوارها آسان ...