برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳

برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳

?تو خوش لعلی ولیکن زیر کانی ?تو بس خوبی ولیکن در نقابی ?به سوی شه پری باز سپیدی ?وگر پری به گورستان، غرابی ?جوان بختا بزن دستی و می‌گو ?شبابی یا شبابی یا شبابی برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ ـ ۱ دی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۷۱۳ چنان گشتم ز مستی و خرابی که خاکی را نمی‌دانم ز آبی در این خانه نمی‌یابم کسی را تو هشیاری، بیا، باشد بیابی همین دانم که مجلس از تو برپاست نمی‌دانم شرابی یا ...

برنامه شماره ۶۳۱ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۱ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

✨ تا بود خورشید تابان بر افق ? هست در هر خانه نور او قُنُق ✨ باز چون خورشید جان، آفِل شود ? نور جمله خانه‌ها زایل شود ✨ این مثال نور آمد مثل، نی ? مر تو را هادی عدو را ره‌زنی ✨ بر مثال عنکبوت آن زشت‌خو   برنامه شماره ۶۳۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا:۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۱۱ آبان      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۳۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1737, Divan e Shams بیار باده که اندر خمار ...