برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی مولانا

برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی مولانا

تو که یک جزوی دلا زین صدهزار چون نباشی پیش حُکمش بی‌قرار؟ چون سُتوری باش در حکم امیر گه در آخُر حبس، گاهی در مسیر چونکه بر میخت ببندد، بسته باش چونکه بگشاید، برو، برجسته باش     برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ ـ ۲۳ خرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۲۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3025, Divan e Shams جای دگر بوده‌ای، زانکه تهی روده‌ای(۱) آب دگر خورده‌ای، زانکه گل آلوده‌ای مستِ دگر باده‌ای، کاحمق و بس ساده‌ای دل ...

برنامه شماره ۶۵۰ گنج حضور،آمد بهار ای دوستان

برنامه شماره ۶۵۰ گنج حضور،آمد بهار ای دوستان

آمد بهار ای دوستان، منزل به سروستان کنیم تا بختِ بر رو خفته را چون بختِ سرو استان کنیم همچون عروسانِ چمن بی‌پا روان گشته به فن هم بسته پا، هم گام زن، عزم غَریبستان کنیم جانی که رَست از خاکدان، نامش روان آمد روان ما جانِ زانو بسته را هم منزلِ ایشان کنیم       برنامه شماره ۶۵۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۳ مارس ۲۰۱۷ ـ ۲۴ اسفند PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۸۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 185, Divan ...

برنامه شماره ۶۴۸ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی

برنامه شماره ۶۴۸ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی

?حیله کرد انسان و،حیله‌ش دام بود ?آنکه جان پنداشت، خون‌آشام بود ?در ببست و دشمن اندر خانه بود ?حیله فرعون،زین افسانه بود ?صد هزاران طفل کُشت آن کینه‌کَش ?و آنکه او می‌جُست، اندر خانه‌اش برنامه شماره ۶۴۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ ـ ۱۰ اسفند   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۵۱۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2510, Divan e Shams مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی(۱) عجب، امسال ای عاشق بدان اِقبالگَه(۲) آیی؟ برای آنکه واگوید(۳)، نمودم گوش ...

برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور؛چو بگشادم نظر از شیوه تو

برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور؛چو بگشادم نظر از شیوه تو

?چو بگشادم نظر از شیوه تو ?بشد کارم چو زر از شیوه تو ?تویی خورشید و من چون میوه خام ?به هر دم پخته‌تر از شیوه تو ?چو زُهره می‌نوازم چنگِ عِشرت   برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۲ بهمن   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۸۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2185, Divan e Shams چو بگشادم نظر از شیوه تو بشد کارم چو زر(۱) از شیوه تو تویی خورشید و من چون میوه خام به هر دم ...

برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳

برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳

?تو خوش لعلی ولیکن زیر کانی ?تو بس خوبی ولیکن در نقابی ?به سوی شه پری باز سپیدی ?وگر پری به گورستان، غرابی ?جوان بختا بزن دستی و می‌گو ?شبابی یا شبابی یا شبابی برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ ـ ۱ دی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۷۱۳ چنان گشتم ز مستی و خرابی که خاکی را نمی‌دانم ز آبی در این خانه نمی‌یابم کسی را تو هشیاری، بیا، باشد بیابی همین دانم که مجلس از تو برپاست نمی‌دانم شرابی یا ...

برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱

برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱

?سخت‌گیری و تعصب خامی است ?تا جنینی کار خون‌آشامی است ?چیز دیگر ماند اما گفتنش ?با تو روح القدس گوید بی مَنَش ?نی تو گویی هم به گوش خویشتن ?نی من و نی غیرمن ای هم تو من   برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۴ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۵ دی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۶۱ Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Qazal) # 1661, Divan e Shams سالکان راه را محرم شدم ساکنان قدس را همدم شدم طارمی(۱) دیدم برون از ...

برنامه شماره ۶۲۲ گنج حضور، تفسیر اشعار مولانا!

برنامه شماره ۶۲۲ گنج حضور، تفسیر اشعار مولانا!

?شکر نعمت خوشتر از نعمت بُوَد ?شُکرباره، کی سوی نعمت رود؟ ? شکر جانِ نعمت و نعمت چو پوست ? ز آنکه شکر آرد تو را تا کوی دوست ? نعمت آرد غفلت و شُکر اِنتِباه ? صید نعمت کن بدامِ شُکر شاه     برنامه شماره ۶۲۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۹ اوت ۲۰۱۶ ـ ۹ شهریور    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۰۳ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem(Qazal) # 1903, Divan e Shams شنیدی تو ...

برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور تفسیر اشعار حضرت مولانا

برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور تفسیر اشعار حضرت مولانا

?پس بنی‌آدم مُکَرَّم کی بُدی؟   ?کی به حسّ مشترک مَحرَم شدی؟   ?نا مُصَوَّر یا مُصَوَّر پیش اوست   ?کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست   ?پرده‌های دیده را داروی صبر   ?هم بسوزد هم بسازد شرح صدر   ?چون خلیل آمد خیال یار من   برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۵ آبان PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۷۲۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2725, Divan e Shams مندیش از آن بُت مسیحایی تا دل نشود سَقیم(۱) و سودایی لاحَوْل کن(۲) ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۵۱۲

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۵۱۲

برنامه صوتی شماره ۵۱۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۱ جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا؟ آسمان با جملگان جسمست و با تو جان چرا؟ چون تو آیی جزو جزوم جمله دستک می‌زنند چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا؟ با خیالت جزو جزوم می‌شود خندان لبی می‌شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا؟ بی خط و بی‌خال تو این عقل امّی می‌بود چون ببیند آن خطت را، می‌شود خط ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۰۱

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۰۱

[caption id="attachment_9094" align="aligncenter" width="359"] یکی لحظه از او دوری نباید - کز آن دوری خرابی‌ها فزاید[/caption] برنامه صوتی شماره ۶۰۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۴ آوریل ۲۰۱۶ ـ ۱۷ فروردین     PDF، تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۸۲ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 682, Divan e Shams یکی لحظه از او دوری نباید کز آن دوری خرابی‌ها فزاید تو می‌گویی که بازآیم چه باشد؟! تو بازآیی اگر دل در گشاید بسی این کار را آسان گرفتند بسی دشوارها آسان ...