برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور

برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور

دل بی‌قرار را گو که چو مُستَقَر نداری سوی مُستَقَرِّ اصلی ز چه رو سفر نداری به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد تو چگونه دلستانی که دم سحر نداری تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروید تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۳ ژوئیه ۲۰۱۷ ـ ۱۳ تیر  PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۱۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3012, Divan ...

برنامه شماره ۶۵۹ گنج حضور اَه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم

برنامه شماره ۶۵۹ گنج حضور اَه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم

اَه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم؟ گفتی: اسرار در میان آور کو میان اندر این میان که منم؟ کی شود این روان من ساکن؟ این چنین ساکن روان که منم   برنامه شماره ۶۵۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۵ می ۲۰۱۷ ـ ۲۶ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۸۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1846, Divan e Shams حرام است ای مسلمانان، از این خانه برون رفتن میِ چون ارغوان هِشتَن(۱)، ز بانگ اَرغَنون(۲) ...

برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی

برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی

?گفت آن درویش: یا رب با تو من ?عهد کردم زین نچینم در زَمَن ?جز از آن میوه که باد انداختش ?من نچینم از درختِ مُنتَعَش ?مدتی بر نذرِ خود بودش وفا ?تا در آمد امتحانات قضا برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۳ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۱۵ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۳۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1730, Divan e Shams چه روز باشد کاین جسم و رسم بِنْوَردیم(١) میانِ مجلسِ جان حلقه حلقه می گردیم همی‌خوریم میِ جان به ...

برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور،برتبسم های شیرایمن مباش

برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور،برتبسم های شیرایمن مباش

?بر تبسّم های شیر، ایمن مباش ?مال دنیا شد تبسّم های حق ?کرد ما را مست و مغرور و خَلَق ?فقر و رنجوری به استت ای سَنَد ?کان تبسّم، دام خود را بر کَنَد     برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۲۷ مارس ۲۰۱۷ ـ ۸ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۰۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1209, Divan e Shams ای دلِ بی‌بهره، از بهرام ترس وز شهان در ساعتِ اِکرام(۱) ترس دانه شیرین بُوَد اِکرامِ شاه دانه دیدی، آن زمان ...

برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱

برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱

?سخت‌گیری و تعصب خامی است ?تا جنینی کار خون‌آشامی است ?چیز دیگر ماند اما گفتنش ?با تو روح القدس گوید بی مَنَش ?نی تو گویی هم به گوش خویشتن ?نی من و نی غیرمن ای هم تو من   برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۴ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۵ دی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۶۱ Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Qazal) # 1661, Divan e Shams سالکان راه را محرم شدم ساکنان قدس را همدم شدم طارمی(۱) دیدم برون از ...

برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا

❤️بی‌کسی بهتر، ز عشوهٔ ناکسان ?در زمین مردمان،خانه مکن ❤️کار خود کن،کار بیگانه مکن ?کیست بیگانه؟ تن خاکی تو ❤️کز برای اوست غمناکی تو ?تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی ❤️جوهر خود را نبینی فَربِهی برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۳ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۷۲۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 727, Divan e Shams از دلبرِ ما نشان که دارد؟ در خانه مهی نهان که دارد؟ بی دیده جمالِ او که بیند؟ بیرون ز جهان، ...

برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی!

برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی!

?که چه غم بود آنکه می‌خوردم به خواب؟   ?چون فراموشم شد احوال صواب؟   ?چون ندانستم که آن غم وَ اعتلال   ?فعل خوابست و فریبست و خیال؟ برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۲ اوت ۲۰۱۶ ـ ۲ شهریور      PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۰۶ Rumi(Molana Jalaleddin) Poem(Qazal) #1906, Divan e Shams تو نقدِ قلب(۱) را از زر برون کن وگر گوید زرم، زوتر برون کن که بیگانه چو سیلاب است دشمن ز ...

برنامه شماره ۶۲۹گنج حضورتفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۲۹گنج حضورتفسیر اشعار مولانا

?چو نامت پارسی گویم، کند تازی مرا لابه   ?چو تازی وصف تو گویم، برآرد پارسی زاری   ?بگه امروز زنجیری دگر در گردنم کردی   ?زهی طوق و زهی منصب، که هست آن سلسله داری   ?چو زنجیری نهی بر سگ، شود شاه همه شیران     برنامه شماره ۶۲۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۲۷ مهر        PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۵۳۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1138, Divan e Shams که افسون(۱) خواند در گوشَت که ابرو پر ...

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

برنامه شماره ۶۲۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۱۳ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1740, Divan e Shams خوشی، خوشی تو، ولی من هزار چندانم به خواب دوش که را دیده‌ام، نمی‌دانم ز خوشدلی و طرب در جهان نمی‌گنجم ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم درخت اگر نبدی پا به گِل مرا جستی کز این شکوفه و گُل حسرت گلستانم همیشه دامن شادی کشیدمی سوی خویش کشد کنون کف ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۶

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۶

برنامه شماره ۶۲۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ ـ ۶ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1736, Divan e Shams بران شد‌ست دلم کآتشی بگیرانم(۱) که هر کی او نَمُرَد(۲) پیش تو بمیرانم کمان عشق بدرّم که تا بداند عقل که بی‌نظیرم و سلطان بی ‌نظیرانم که رفت در نظر تو که بی‌نظیر نشد؟! مقام گنج شد‌ست این نهاد(۳) ویرانم من از کجا و مُباهات(۴) سلطنت ز کجا! فقیر فقرم و افتاده فقیرانم من ...

  • صفحه 1 از 212