برنامه شماره ۶۹۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ ـ ۲۶ دی   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۳۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1839, Divan e Shams واقعه‌ای(۱) بدیده‌ام لایقِ لطف و آفرین خیز، مُعَبِّرُالزَمان(۲)، صورتِ خوابِ من ببین خواب بدیده‌ام قمر، چیست قمر به خواب در؟ زانکه به خواب حل شود آخرِ کار و اولین آن قمری که نورِ دل زوست گهِ حضورِ دل تا ز فروغ و ذوقِ دل روشنی است بر جَبین(۳) یَومَئِذٍ مُسْفِرَهٌ ضاحِکَهٌ*۱ بُوَد چنان ناعِمَهٌ ...

برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور

  برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۹ اکتبر ۲۰۱۷ ـ ۱۸ مهر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۹۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1694, Divan e Shams بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم ای بارها خریده از غصّه و زَحیرم(۱) من چون زمین خشکم، لطف تو ابر و مُشکم جز رعدِ تو نخواهم، جز جَعدِ(۲) تو نگیرم خوشتر اسیریِ تو صد بار از امیری خاصه دمی که گویی: ای خسته دل اسیرم خاکی به تو رسیده، به از زری رمیده خاصه ...