برای موفقیت، کدام کار را شروع یا متوقف ویا ادامه دهیم؟

برای موفقیت، کدام کار را شروع یا متوقف ویا ادامه دهیم؟

در این مقاله به توضیح و بررسی ابزار «توقف – تداوم – آغاز» پرداخته‌ایم که به ما کمک می‌کند تا بازخوردی متمرکز و عملگرا درخواست کنیم. بازخورد برای رشد حرفه‌ای ما ضروری است؛ به ما کمک می‌کند تا مهارت‌هایی را که برای موفقیت نیاز داریم، شناسایی و ایجاد کنیم؛ اما درخواست برای بازخورد می‌تواند ترسناک باشد؛ مخصوصا زمانی که می‌ترسیم بازخوردی کاملا مثبت دریافت نکنیم. در این مقاله به توضیح و بررسی ابزار «توقف – تداوم – آغاز» ...