تحمل پریشانی عاطفی درموقع رفت و برگشت های مکررآنها(۸)

تحمل پریشانی عاطفی درموقع  رفت و برگشت های مکررآنها(۸)

درنظر داشته باشید که اهمیت ندارد شما در انجام تمرینات پیش گفته چقدر مهارت پیدا کرده اید، ظهور مجدد عواطف منفی بصورت گاه گاه کاملاً طبیعی و نرمال است. این اصلاً بدان معنا نیست که شما درکنترل هوشمندانه وآگاهانه عواطف تان شکست خورده اید. کلید قضیه در آگاه بودن شماست که احساس شما هم اکنون برگشته است، خودتان را به پذیرش این امرو کنار آمدن با آن مهیا سازید بجای اینکه سعی کنید در برابر عاطفه خود بایستید و مقاومت کنید یا ...

چطوری پریشانی عاطفی را بپذیریم و تحمل کنیم!(۷)

چطوری پریشانی عاطفی را بپذیریم و تحمل کنیم!(۷)

هیچ امر درست وغلطی وجود ندارد هنگامی که به تمرین پذیرفتن پریشانی عاطفی می پردازید، چند گام یا مرحله وجود دارد که به انجام این فرایند کمک میکند. تاکید میکنم که این فقط یک راهنماست، توانایی تماشا کردن و پذیرفتن عواطف رفتاریست که نیاز داریم از طریق آزمون وخطا تمرین کنیم ومهارت پیدا کنیم بجای اینکه راجع به آن چیزی بخوانیم.   تماشا کردن یا شاهد بودن پذیرفتن حالت تماشاچای یا مشاهده گر عواطف یعنی شبیه یک شخص سوم به هر آنچه در لحظه ...

مدلهای علمی تحمل پریشانی و ناراحتی!

مدلهای علمی تحمل پریشانی و ناراحتی!

هرکدام از ما بعنوان انسان صاحب عاطفه و احساس هستیم، آیا نیستیم؟ این عواطف و احساسات بخش جدایی ناپذیر هستی و موجودیت ما را تشگیل میدهند و وجودشان برای حیات و بقاء ما کاملاً ضروری و انکارناپذیر است.   اگر بخواهیم تعداد احساسات را بشماریم بسیارزیاد است و دامنه آنها از احساسات هولناک و تحمل ناپذیر گرفته تا احساسات آرام بخش و لذت بخش متنوع و گسترده می باشد. یعنی برخی از احساسات تحمل ناپذیر و سخت هستند و بعض دیگر راحت ...

پارادکس یا ضربه معکوس نابردباردی وعدم تحمل-بخش سوم

پارادکس یا ضربه معکوس نابردباردی وعدم تحمل-بخش سوم

پارادکس یا ضربه معکوس نابردباردی وعدم تحمل اکنون، برای ما کاملاً روشن می شود که به چه دلیل  از چیزهایی که موجب احساس نامطبوع و رنج آور در ما می شوند، سعی داریم دوری کنیم. این استراتژی بنظر می رسد بتواند درموارد دیگری نیز مثل گرما، سرما، درد، خشم و غیره کارایی داشته باشد که سبب ناخرسندی و ناراحتی برای ما می شوند. اما وقتی  که استراتژی گریز را برای عواطف مان به کار می بریم، شبیه ضربه معکوس در هنگام شلیک تفنگ ...