بیوگرافی رهی معیری

بیوگرافی رهی معیری

بیوگرافی رهی معیری رهی معیری در سال ۱۲۸۸ خورشیدی در تهران ودر خانواده ای اهل فرهنگ و هنر زاده می شود. تاریخ کمابیش صد ساله در ترانه پردازی را در ایران می توان به سه دروه تقسیم کرد. نخستین دوره از حول و حوش مشروطیت،محتوای ترانه های این دوره زیر جنبش مشروطیت و پیامد های منفی و مثبت آن پیش از هر چیز رنگ و بوی "میهنی- اخلاقی" دازد. زبان ساده، روان و شسته و رفته است ولی غالبا در جریان پیوند با ...