عزت نفس ضعیف : به چالش کشیدن خود ارزیابیهای منفی(۱۸)

عزت نفس ضعیف : به چالش کشیدن خود ارزیابیهای منفی(۱۸)

یکی از شیوه های برطرف کردن خود ارزیابی منفی به چالش کشیدن آن و سپس پرورش خود ارزیابی متعادل میباشد، همان کاری که درمورد انتظارات سو دار انجام دادیم فراموش نکنید که افکار و خود ارزیابی ها ازجنس عقیده، قضاوت و رای هستند، نه از جنس واقعیت. بنابراین هرچیزی که محصول ذهن باشد، باید مورد سئوال قرار گیرد و پذیرش کورکورانه آن قابل قبول نیست، و چنانچه فکری سبب تولید ناراحتی، پریشانی، رنجش، خشم، و هرنوع عاطفه منفی در شما می ...

عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

[caption id="attachment_28465" align="aligncenter" width="340"] دچار شدن به افسردگی مخصوصاً از نوع اساسی، میتواند این باور شما را تقویت کند که«من آدم بی ارزشی هستم»[/caption]   دانستیم باورهایی مثل «من آدم بی ارزشی هستم» به روش های مختلفی میتواند در ذهن انسان ریشه بزند. ازجمله فاکتورهایی که موجب چنین باورهای در انسان می شود، تربیت نخستین انسان است. اما مسئله اصلی اینجاست که چرا با وجود گذشت سالیان زیاد، چنین این باور در ذهن انسان همچنان حضور دارد و بر رفتارها و احساسات ...

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(13)

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(13)

[caption id="attachment_28100" align="aligncenter" width="400"] من الان در چه وضعیت یا موقعیتی قرار دارم؟[/caption] ادامه برنامه به چالش کشیدن افکار مربوط به عزت نفس ضعیف: به چالش کشیدن انتظارات سودار، کاری نیست که شما بتوانید در ذهن تان انجام دهید، چون باعث اغتشاش و سردرگمی ذهنی خواهد شد. بهترین شیوه ثبت کردن و نوشتن اقدمات تان در یک دفتر می باشد. دفتری که ما اسم آنرا «دفتر ثبت تفکر» گذاشته ایم. این دفتر شامل کاربرگ های خاصی می باشد که باید طبق آموزش ها ...

فرایند تحلیل یا به چالش کشیدن نگرانی و اضطراب!(۱۳)

فرایند تحلیل یا به چالش کشیدن نگرانی و اضطراب!(۱۳)

درپایان مدل ششم رسیدیم به کار اصلی و ماموریت دائمی خویش در زندگیمان که به چالش کشیدن افکار و باورهای بی فایده  و مضر می باشد. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که روزی چند ساعت به شناسایی و باطل ساختن افکار بیهوده اختصاص بدهید بازهم کم کاری کرده اید. دلیل اهمیت آن نقش ویرانگر افکار منفی می باشد که دائما موتور ذهن ما را به حرکت در می آورد.متاسفانه هیچ کس از آسیب افکار درامان نیست مگر کسانی که به «حضور» ...