قهر کردن والدین یک روش تنبیهی غلط می باشد

قهر کردن والدین یک روش تنبیهی غلط می باشد

[caption id="attachment_5005" align="aligncenter" width="267"] رفتارهای غلط امروز والدین نشان‌دهنده همین تربیت نادرست نسل‌های گذشته است[/caption] درگذشته شاهد تنبیهات بدنی کودکان از سوی والدین بودیم، اما در چند سال اخیر کمتر شاهد این تنبیهات بدنی هستیم؛ با این حال این سوال پیش می آید که آیا والدین دیگر کودکان خود را تنبیه نمی کنند و یا شیوه‌های جدید تنبیهی را در پیش گرفته‌اند که تاثیراتی مخرب‌تر بر کودکان دارد؟ بیاتی در ارتباط با تنبیه کودکان گفت: تنبیه به عنوان آخرین مرحله تربیتی در ...