چطوری دچار عزت نفس ضعیف شده ایم؟-بخش سوم

چطوری دچار عزت نفس ضعیف شده ایم؟-بخش سوم

مدل دوم معالجه عزت نفس ضعیف   ?چطوری دچارعزت نفس ضعیف شده ایم؟ درمدل یک،گفتیم که افراد با عزت نفس ضعیف باورهای منفی،عمیق و بنیاد وته نشین شده راجع به خودشان ونوع شخصیت شان دارند.آنها اغلب اوقات این باورها را بعنوان واقعیت ها یا حقایقی درباره هویت شان تلقی میکنند. دراین مدل، ما روشن خواهیم کرد که این باورها راجع به خودمان چگونه پرورش می یابد.     واقعیت و عقاید قبل از شنایی نحوه پرورش باورهای منفی راجع به خودمان، اجازه دهید تفاوت بین واقعیت ...

معالجه عزت نفس ضعیف-بخش نخست

معالجه عزت نفس ضعیف-بخش نخست

[caption id="attachment_11503" align="aligncenter" width="400"] ما بعنوان موجود انسانی، توانایی داریم نه فقط ازخودمان آگاهی داشته باشیم بلکه همچنین برخودمان وجنبه هایی ازخودمان ارزشگذاری کنیم.[/caption] مقدمه از انجائیکه بحث معالجه عزت نفس ضعیف در زندگی هر انسانی بسیار اثر گذاری و تعیین کننده است، بنابراین مباحث ما در قالب ۱۰ سرفصل که بصورت ده مدل علمی آموزشی تقدیم خواهد شد، تلاش میکند شما را ضمن آشنا ساختن با این مشکل فکری-احساسی شیوه های معالجه و درمان پایدار و برگشت ناپذیر آنرا تعلیم دهد. چند ...

کلاس های آموزش عزت نفس برای دانش آموزان

کلاس های آموزش عزت نفس برای دانش آموزان

برخی کلاس‌ها در تقویت مهارت روابط اجتماعی رشد عزت نفس کودک موثر است روانشناسان معتقدند که کلاس‌های تابستانی مفرح و مستمر کارآمدی بیشتری دارند. از طرفی برخی کلاس‌ها مانند شطرنج در تقویت مهارت روابط اجتماعی و ورزش‌های تای‌چی در هماهنگی حسی و حرکتی و رشد عزت نفس و قوای بدنی کودک موثر است. یک متخصص حوزه بهداشت روان در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره اوقات فراغت دانش‌آموزان به ویژه در تابستان، اظهار داشت: بسیاری از والدین در مورد کلاس‌های تابستانی ...