دفتر ثبت برنامه لاغری و کاهش وزن

دفتر ثبت برنامه لاغری و کاهش وزن

دفتر ثبت اطلاعات وزن و برنامه لاغری ثبت کردن ونگهداشتن اطلاعات میتواند کلید کسب وزن سالم و حفظ آن باشد. این کار نقش یک  حامی را برای شما بازی میکند تا بطور سالمتری غذا بخورید و بهتر مراقب و مواظب اجرای  اصول تغذیه هوشمند باشید. همچنین ثبت کردن و یادداشت برداری که خودش یک فعالیت مغزی است بطور قابل ملاحظه ای کالری مصرف میکند ازنظر جسمی تحرک بیشتری پیدا میکنید و مهمتر اینکه  کمک میکند تا برموانع عقبگرد یا عقب نشینی تان غلبه کنید. می آموزید ...