مدلهای علمی – کاربردی معالج عزت نفس ضعیف (خود بی ارزش پنداشتن )

مدلهای علمی – کاربردی  معالج عزت نفس ضعیف (خود بی ارزش پنداشتن )

مدلهای علمی - کاربردی  معالج عزت نفس ضعیف (خود بی ارزش پنداشتن ) اکثر ما درطول دوران کودکی و نوجوانی  مان بخاطر اشتباهات  و عدم اطلاع والدین و معلمان از وظایف تربیتی، دچار ضعف عزت نفس می شویم(خود را کم ارزش یا بی ارزش دانستن). این اختلال درست مثل موریانه ایست که به جان هویت،شخصیت و سلامت روانی انسان افتد و ریشه های آن را می خورد. در حالی که متاسفانه اکثر مردم از این اختلال رنج می برند و مثل یک آفت ...

عزت نفس ضعیف:باورهای هسته ای منفی-بخش ۵

عزت نفس ضعیف:باورهای هسته ای منفی-بخش ۵

ما درباره تاثیرگذاری تجربیات مختلف بردیدگاه و احساس ما نسبت به خودمان را مورد بحث وتحلیل قراردادیم. اغلب اینها تجربیاتی هستندکه دراوایل زندگی مان واقع شده اند. با این حساب، اگرازاین تجربیات مدت زمان خیلی زیاد سپری شده است پس چرا هنوز ما تحت تاثیر پرتو منفی آنها قرار داریم؟بالاخره،آیا ما تجربیاتی دردوران بزرگسالی نداشته ایم که کاملاً متفاوت از دوران کودکی مان باشند؟ خیلی ازما میتوانیم صدای والدین خودمان درسالیان گذشته را هنوز بشنویم که:«کارشما خوب نیست، میتوانستی خیلی بهترازاین ...

من چطوری به یک کمالگرا تبدیل شدم؟-بخش سوم

من چطوری به یک کمالگرا تبدیل شدم؟-بخش سوم

?❤️مدل دوم شناخت و معالجه کمالگرایی       ?من چطوری به یک کمالگرا تبدیل شدم؟ تاکنون که بعنوان مباحث  فصل شناخت کمالگرایی تقدیم شد، سعی کردیم جنبه های مثبت و منفی این ویزگی شخصیتی و رفتاری را توصیف و شناسایی کنیم.   با تمریناتی که در کارگاه روانشناسی تقدیم شد، حوزه هایی را که درزندگی تان بطورخاص کمالگرایی مسئله آفرین شده بوده و رفتارهای کمالگرایانه را شناسایی کردید. اکنون احتمال دارد از خودتان سئوال کنیدکه "من چطوری به یک فرد کمالگرا تبدیل شدم؟"   در مباحث پیش رو میخواهیم ...