به چالش کشیدن باورهای مثبت راجع به نگرانی(۱۰)

به چالش کشیدن باورهای مثبت راجع به نگرانی(۱۰)

  از خودتان سئوال کنید: اگر باور داشتید نگرانی فوائد زیادی دارد، آیا مایل بودید آنرا بطور کل کنار بگذارید؟ احتمالا پاسخ شما این است که خیلی تمایلی به این کار نداشتید، درست مثل این می ماند که احساس کنید دلت میخواهد چیز ارزشمندی را ازدست میدهید. دراین صورت حذف نگرانی نیز برای شما بسیار پرهزینه تمام می شد. بنابراین مدل پیش رو درجستجوی تغییرباورهای مثبت شما راجع به نگرانی میباشد، باورهایی چون:   "نگرانی به من کمک میکند تا ازعهده کارها برآیم" "اگر نگرانی ...

درمان باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۸)

درمان باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۸)

مبحث «باورهای مثبت راجع به نگرانی» مدل پنجم ازخودتان سئوال کنید: اگر باور داشتید نگرانی فوائد زیادی دارد، آیا مایل بودید آنرا بطور کل کنار بگذارید؟ احتمالا پاسخ شما این است که خیلی تمایلی به این کار نداشتید، درست مثل این می ماند که احساس کنید دلت میخواهد چیز ارزشمندی را ازدست میدهید. دراین صورت حذف نگرانی نیز برای شما بسیار پرهزینه تمام می شد. بنابراین مدل پیش رو درجستجوی تغییرباورهای مثبت شما راجع به نگرانی میباشد،     باورهایی چون:   "نگرانی به من کمک میکند تا ...

۵ استراتژی قدرتمند که کمک می کند به هر هدفی دست یابید

۵ استراتژی قدرتمند که کمک می کند به هر هدفی دست یابید

[caption id="attachment_2661" align="aligncenter" width="267"] افراد موفق وقتی هدفی دارند، تا به آن نرسند عقب نشینی نمی کنند‎[/caption]     به اولین روزهای سال فکر کنید... اهداف اصلی و مقاصدی که برای خود یا تجارت خود در این سال تعیین کرده بودید، چه بودند؟ چه تعداد از آن ها را از لیست خارج کرده اید یا پیشرفت قابل ملاحظه ای برای دستیابی آن داشته اید؟ ۵ استراتژی قدرتمند که کمک می کند به هر هدفی دست یابید اگر از برنامه عقب افتاده اید یا تمرکز بر ...