آزمایش کردن باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۱۱)

آزمایش کردن باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۱۱)

یکی دیگر از روش های به چالش کشیدن باورهایتان، آزمایش کردن باورها و افکارتان می باشد! اگر واقعا باور دارید که نگرانی برای شما یاری کننده، مفید، و ارزشمند است، پس ضروری و لازم است که با مقایسه کردن دو وضعیت متفاوت با همدیگر، به ارزیابی بهتری در باور خویش برسید و سپس اعتبار آن را آزمایش کنید: ‌احساس و رفتاری که درهنگام بالا رفتن میزان نگرانی درشما بوجود می آید را با احساس و رفتار خودتان در هنگامی که نگرانی تان ...

به چالش کشیدن باورهای مثبت راجع به نگرانی(۱۰)

به چالش کشیدن باورهای مثبت راجع به نگرانی(۱۰)

  از خودتان سئوال کنید: اگر باور داشتید نگرانی فوائد زیادی دارد، آیا مایل بودید آنرا بطور کل کنار بگذارید؟ احتمالا پاسخ شما این است که خیلی تمایلی به این کار نداشتید، درست مثل این می ماند که احساس کنید دلت میخواهد چیز ارزشمندی را ازدست میدهید. دراین صورت حذف نگرانی نیز برای شما بسیار پرهزینه تمام می شد. بنابراین مدل پیش رو درجستجوی تغییرباورهای مثبت شما راجع به نگرانی میباشد، باورهایی چون:   "نگرانی به من کمک میکند تا ازعهده کارها برآیم" "اگر نگرانی ...

درمان باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۸)

درمان باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۸)

مبحث «باورهای مثبت راجع به نگرانی» مدل پنجم ازخودتان سئوال کنید: اگر باور داشتید نگرانی فوائد زیادی دارد، آیا مایل بودید آنرا بطور کل کنار بگذارید؟ احتمالا پاسخ شما این است که خیلی تمایلی به این کار نداشتید، درست مثل این می ماند که احساس کنید دلت میخواهد چیز ارزشمندی را ازدست میدهید. دراین صورت حذف نگرانی نیز برای شما بسیار پرهزینه تمام می شد. بنابراین مدل پیش رو درجستجوی تغییرباورهای مثبت شما راجع به نگرانی میباشد،     باورهایی چون:   "نگرانی به من کمک میکند تا ...

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

افراد نگران بطور معمول دارای الگوهای خاصی ازتفکر و رفتار هستند که ناخوئاسته و بصورت اتوماتیک باعث حفظ و نگهداری نگرانی می شوند. این الگوهای بقدری طبیعی بنظر می رسند که حتی خیلی از این افراد حاضر نیستند راجع به بیاندیشند و یا آنرا از ذهن و رفتارشان پاکسازی نمایند. در  مطالبی زیر سعی میکنیم شما را با این سیستم حفظ و نگهداری نگرانی آشنا می سازیم:   ??باورهای منفی درباره نگرانی   خیلی از افراد نگران نسبت به نگرانی خودشان افکار و باورهای منفی ...

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

  چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟   افراد نگران بطور معمول دارای الگوهای خاصی ازتفکر و رفتار هستند که ناخوئاسته و بصورت اتوماتیک باعث حفظ و نگهداری نگرانی می شوند. این الگوهای بقدری طبیعی بنظر می رسند که حتی خیلی از این افراد حاضر نیستند راجع به بیاندیشند و یا آنرا از ذهن و رفتارشان پاکسازی نمایند. در  مطالبی زیر سعی میکنیم شما را با این سیستم حفظ و نگهداری نگرانی آشنا می سازیم:   ✅الف) باورها ??باورهای منفی درباره نگرانی خیلی از افراد نگران نسبت ...