برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی

برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی

?مشک را بر تن مزن، بر دل بمال ?مشک چه بْوَد؟ نام پاک ذُوالْجَلال ?آن منافق مُشک بر تن می‌نهد ?روح را در قعر گُلخَن می‌نهد ?بر زبان، نام حق و، در جان او ?گندها از فکر بی ایمان او برنامه شماره ۶۳۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۳۰ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۴۸۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1484, Divan e Shams بشکن قدحِ باده که امروز چنانیم کز توبه شکستن سرِ توبه شکنانیم گر باده فنا ...

اندیشه به چند شکل تجلی میکند

اندیشه به چند شکل تجلی میکند

اندیشه به شکلهای گوناگونی تجلی می کند:۱- همخوانی آزاد-در همخوانی آزاد اندیشه ها چنانکه پیش از این نیز یادآور شدیم فرد تجربه ها و رویدادهای گذشته زندگی خود را بدون ارتباط و بی توجه به هدف معینی بیان می کند. در این روش پژوهنده یا روان کاو می کوشد از انگیزه های ناخوأاگاه فرد آگاهی باید تا بتواند به موجبات شکست، ناکامیها و کمبودهایش پی ببرد. ۲- خیالبافی در خیالبافی اندیشه با واقعیات زندگی سر و کار ندارد بلکه شخص افکار ...