بعد از زایمان بهترین شیوه کسب اندام مناسب کدام است؟

بعد از زایمان بهترین شیوه کسب اندام مناسب کدام است؟

[caption id="attachment_5925" align="aligncenter" width="565"] اگر هدف شما کاهش وزن است، ورزش مداوم و رژیم غذایی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است[/caption] وقتی که نوزادی به دنیا می آید، اکثر مادران به کاستن از وزن اضافی خود که در اثر بارداری ایجاد شده فکر می کنند. کاستن از وزن اضافی، کمک می کند تا فرم بدنی بهتری به دست آید. اما این تنها فایده ورزش نیست. به جز کاهش وزن، ورزش پس از زایمان منافع دیگری نیز دارد، مانند: * کاهش ...