الگوی تفکر شخصی سازی و اضطراب اجتماعی!(18)

الگوی تفکر شخصی سازی و اضطراب اجتماعی!(18)

[caption id="attachment_27886" align="aligncenter" width="400"] پذیرش 100% مسئولیت فراتر از ظرفیت شماست و به احتمال زیاد به احساس پریشانی، غرق شدگی و نومیدی و افسردگی مواجه می شوید[/caption] آیا میتوانید به چند مورد اتفاق فکر کنید که آنچه میخواستید یا انتظار داشتید، بطورکامل محقق نشده، وخودتان را بطورکلی بخاطرآنچه واقع شده است، سرزنش کرده اید؟ در هنگام صرف صبحانه، نان تست داخل دستگاه می سوزد و شما بخاطر آن خودتان را سرزنش میکنید، یا فرزندتان در آزمون کنکور نمیتواند تست ها را خوب ...

الگوهای تفکر بی فایده در اضطراب اجتماعی

الگوهای تفکر بی فایده در اضطراب اجتماعی

مبحث شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی مدل پنجم: الگوهای تفکر بی فایده یا شرطی شده در اضطراب اجتماعی هنگامی که شخصی با عاطفه ای بی فایده مثل افسردگی یا اضطراب مواجه میشود،مقدم برآن همیشه برخی داستانها(با خود حرف زدن ) وافکاربی فایده وجود دارد. اغلب برای یک چنین افکاروداستانهای ذهنی ما،یکسری الگوهایی وجود داردکه آنها را"سبک های تفکر بی فایده یا شرطی شده " می نامیم. نکته مهمی که ما موفق به شناسایی آن شده ایم، موضوع اتوماتیک و خودکار بودن این ...