الگوی تفکر شخصی سازی و اضطراب اجتماعی!(18)

الگوی تفکر شخصی سازی و اضطراب اجتماعی!(18)

[caption id="attachment_27886" align="aligncenter" width="400"] پذیرش 100% مسئولیت فراتر از ظرفیت شماست و به احتمال زیاد به احساس پریشانی، غرق شدگی و نومیدی و افسردگی مواجه می شوید[/caption] آیا میتوانید به چند مورد اتفاق فکر کنید که آنچه میخواستید یا انتظار داشتید، بطورکامل محقق نشده، وخودتان را بطورکلی بخاطرآنچه واقع شده است، سرزنش کرده اید؟ در هنگام صرف صبحانه، نان تست داخل دستگاه می سوزد و شما بخاطر آن خودتان را سرزنش میکنید، یا فرزندتان در آزمون کنکور نمیتواند تست ها را خوب ...

طرزتفکربی فایده دوربین دو چشمی درحمله پانیک!(۱۸)

طرزتفکربی فایده دوربین دو چشمی درحمله پانیک!(۱۸)

اینجا الگوی تفکری را معرفی میکنیم که اثری شبیه یک دوربین دو چشمی را روی انسان برجا میگذارد. در این شیوه تفکر، اغلب شما صفات مثبت دیگران را بزرگ می سازید و صفات متعلق به خودتان را کوچک و بی مقدار میکنید. این کار دقیقا شبیه نگاه کردن به جهان از لنز دوربین دو چشمی می باشد. وقتی دیگران را  از می بینید از پشت دوربین نگاه میکنید و وقتی میخواهید خودتان را تماشا کنید، دوربین برگردانده و از جلوی ...

تاثیر طرز تفکر «فیلتر ذهنی» روی حمله پانیک!(۱۱)

تاثیر طرز تفکر «فیلتر ذهنی» روی حمله پانیک!(۱۱)

در ادامه مجموعه مباحث مربوط به الگوهای تفکر موثر با حمله پانیک، قبلا به طرزتفکر سیاه و سفید اشاره کردیم، اکنون یکی دیگر از این شیوه های تفکر بی فایده که بسیار باعث ایجاد احساس افسردگی، نگرانی و اضطراب شدید می شود، می پردازیم. الگوی فکری فیلتر ذهنی  یا انتخاب گزینشی در این سبک تفکر فرد روی جهات منفی خود تمرکز میکند و جهات مثبت را نادیده میگیرد. یک فرایند «فیلترازدرون» و «فیلترازبیرون» می باشد. یعنی یک جور«تونل مشاهده» که فقط بر ...