شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند

شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند

  شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند وضع زنان در ایران و راه‌های توانمندسازی شان شهرهای ما، برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند و فرض در آنها بر آن بوده است که زنان نباید حضور اجتماعی داشته باشند. از این‌رو زندگی روزمره و حضور زنان در شهر، اعم از حضور در محافل عمومی، خیابان و غیره و محافل خصوصی، مثلا مراکز خرید و سایر نقاط شهر همواره با نوعی فشار همراه است.  ناصر فکوهی انسان‌شناس، نویسنده و مترجم ایرانی است. وی همچنین دانشیار گروه ...

اعتیاد زنان به مواد مخدر و بسترهای آن

اعتیاد زنان به مواد مخدر و بسترهای آن

[caption id="attachment_4284" align="aligncenter" width="400"] یکی از دلایل اعتیاد در زنان رشد نیافتن مهارت های لازم برای توفیق در زندگی است[/caption] کم شدن سن جرم و بزهکاری در واقع نشان دهنده افزایش خشونت اجتماعی در جامعه است. جوانان و یا نوجوانانی که به جرم یا بزه کشیده می شوند در واقع قربانیان نوعی خشونت هستند. منظور از خشونت کلیه عوامل بازدارنده ای است که اجازه نمی دهد تا انسان ها شخصیتشان را تا سرحد امکان، رشد دهند و شکوفا سازند. عواملی از ...