اضطراب سلامتی:کیفیت پاسخ جنگ یا گریز به نشانه بیماری!(۷)

اضطراب سلامتی:کیفیت پاسخ جنگ یا گریز به نشانه بیماری!(۷)

[caption id="attachment_16601" align="aligncenter" width="400"] تغییرات بدنی طبیعت هر انسانی در مواجه با موقعیت ترسناک می باشد[/caption] وقتی به تفسیر فاجعه آمیز راجع به برخی عوارض جسمی و بدنی یا راجع به اطلاعات پزشکی درگیر می شوید، به احتمال زیاد پاسخ شما به این تهدید ادراکی، احتمالاً بشکل غریزی و سرشتی پاسخ جنگ یا گریزخواهد بود. پاسخ جنگ/گریز توسط بدن به این منظور طراحی شده است که شما را درمقابل یک خطر واقعی محافظت نماید. این پاسخ به شما کمک می کند با ...

اضطراب سلامتی و افزایش غژ و غژ در ماشین کهنه بدن!(۶)

اضطراب سلامتی و افزایش غژ و غژ در ماشین کهنه بدن!(۶)

درمدل دوم، ما کشف کردیم که چطوری تجربیات گذشته زندگی ما سبب می شوند تا احساس آسیب پذیری بیشتری داشته باشیم، نگرانی ما راجع به بیماری مان را افزایش بدهد و ما را نسبت به نشانه ها و تغییرات بدنی حساس تر نماید. همچنین مفهوم اضطراب سلامتی "خاموش یا نهفته" را شناختیم؛ اضطرابی که بدون درگیری و مواجهه ما با چیزی تحریک کننده یا اضطراب آور، اضطراب سلامتی ما را فعال می سازد و برای مدتی باعث دردسر و مزاحمت و ...

حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی(۵)

حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی(۵)

  برای مثال هنگامی که در درون بوته هاوگیاهان جنگلی قدم برمیدارید، با یک مار افعی روبرو شوید، به احتمال خیلی زیاد توجه شما به سوی مار متمرکز می شود. حتماً درآن لحظه ملاحظه کرده اید که توجه کردن بجز مار، برایتان تقریباً سخت وغیر ممکن می شود، مگر اینکه بخواهید در دور واطراف تان دنبال یک راه فرار باشید یا برای حفظ جان تان بدنبال وسیله  دفاعی بگردید. در این لحظه، احتمالاً بر روی صدای گنجشک های روی درختان یا جیرجیرک ...

چرا من دچاراضطراب سلامتی هستم؟(۳)

چرا من دچاراضطراب سلامتی هستم؟(۳)

  درمباحث مدل اول سعی کردیم به تفاوت بین نگرانی های روزمره و معمول نسبت به سلامتی خود و اضطراب سلامتی مسئله دار و افراطی نگاهی بیاندازیم. همچنین  برخی از آثار منفی اضطراب سلامتی را مورد ملاحظه قراردادیم که می تواند برعملکردهای زندگی روزمره، روابط، خشنودی و رضایتمندی از زندگی تاثیر گذار باشد. سئوالی که بیشتر افراد درگیر این مشکل می پرسند، این است که«چرا من دچاراضطراب سلامتی هستم؟» این سئوال درحقیقت علت اضطراب سلامتی را جویاست. و متاسفانه هنوز علت دقیق این ...

اضطراب سلامتی چه آثار منفی روی شما دارد؟(۲)

اضطراب سلامتی چه آثار منفی روی شما دارد؟(۲)

اضطراب سلامتی به شیوه های  منفی بسیاری میتواند برما تاثیر بگذارد. به عام  ترین حوزه های متاثر از اضطراب سلامتی توجه کنید: روی روابط شما با اعضای خانواده و/ یا دوستان تاثیر دارد: وقت گذاشتن به نگرانی راجع به سلامتی تان یا جستجوی کمک از متخصصان میتواند برتوانایی شما برای مناسبات اجتماعی، و توجه به مسائل مهم خانوادگی اثر بگذارد. خانواده و دوستان ممکن است در نگرانی شما سهیم شوند، منجر به احساس آشفتگی و پریشانی در آنها بشود. بعبارت دیگر، آنها ...

مدلهای علمی معالجه اضطراب سلامتی

مدلهای علمی معالجه اضطراب سلامتی

قبل از اینکه بخواهیم سر صحبت را راجع به اضطراب سلامتی باز کنیم، بهتر است اشاره ای داشته باشیم به این که اصلاً  مفهوم سلامت بطور کلی چیست وبه چه معناست.     یقیناً در مفهوم سلامت اکثر مردم دیدگاه یکسان ندارند. این موضوع ازنظر متخصصان و مردم عادی تفاوت قابل ملاحظه دارد. اکثر مردم تصور میکنند فرد سالم یعنی کسی که فاقد بیماریست، از آسیب دیدگی جسمی، یا ناتوانی و معلولیت های مختلف رنج نمی برد. این درحالیست که، مفهوم "سلامتی" در ...

آیا شما هم اضطراب سلامتی دارید؟

آیا شما هم اضطراب سلامتی دارید؟

?گاهی اوقات همه ما راجع به چیزهایی مانند روابط مان، کار و شغل خودمان، تجارت وکاسبی مان  و البته سلامتی مان دچار نگرانی  می شویم. بنابراین هرکدام از ما ممکن است  تغییرات یا عوارضی در بدن  خود متوجه شویم و از این بابت دچار ناراحتی  و دلمشغولی بشویم و مثلا پیش خود فکر کنیم:"اگر این عارضه نشانه یک بیماری خطرناک باشد چی؟" و بدنبال این فکر جهت رفع نگرانی  و برطرف کردن عارضه و تغییرات جسمی، دست به یکسری اقداماتی بزنیم. البته ...