اس ام اس های روانشناسی،فلسفی و عارفانه

اس ام اس های روانشناسی،فلسفی و عارفانه

برای انسانهای موفق... در هفته هفت امروز وجود دارد: وبرای انسانهای ناموفق ؛ هفت فردا! تفاوتهای کوچک نتیجه های بزرگی به بارمی آورد؛ زندگی همین امروز است! مردمی که رویا دارند، فقر را نمی‌ شناسند، چرا که ثروت هرکس به اندازه‌ رویاهایی ست که در سر دارد‌، جوانی دوره‌ ای از زندگی ست که حتی اگر چیزى در زندگی نداشته باشید‌، اگر رؤیا داشته باشید هـیچ چیز نمی تواند حسادت شما را تحریک کند و تاریخ متعلق به کسانی ست که "رویاهایی بزرگ" در سر دارند... هر چه می توانید از اشتباهات و تجربیات دیگران ...

ترس از پیری عمر را کوتاه میکند

ترس از پیری عمر را کوتاه میکند

ترس از پیری عمر را کوتاه میکند تا حدواً سن ۳۰ یا ۳۵ سالگی آدم به فکر اینکه پیر شود نیست،از این سن به بعد دیگر ترس از پیری به جان انسان می افتد که البته ترسی الکی است که فقط باعث رنجش خود انسان میشود.چه بخواهیم چه نخواهیم دوران پیری در انتظار ماست و باید با آن کنار بیاییم.سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ترس داشتن از پیری با کوتاهی عمر همراه است. طبق داده های بدست آمده از بیش از ...

رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

[caption id="attachment_3609" align="aligncenter" width="331"] رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی به ترتیب حروف الفبایی در آثار علمی[/caption] آ ◄ آثار روانشناسی‏ (۵ ر، ۱ ص) ◄ آثار زیگموند فروید‏ (۳ ص) ◄ آزمایش‌های روانشناسی‏ (۵ ص) ◄ آسیب‌شناسی زبان و تکلم‏ (۲ ر، ۴ ص) ◄ آمیزش جنسی‏ (۱۳ ر، ۳۹ ص) ا ◄ احساسات‏ (۱۶ ر، ۵۱ ص) ◄ اختلالات اضطرابی‏ (۴ ر، ۲۶ ص) ◄ اختلالات خلق‏ (۵ ر، ۲۳ ص) ◄ اختلالات روانی کودکان‏ (۱ ر، ۱۲ ص) ◄ ازدواج‏ (۱۲ ر، ۱۲۰ ص) ◄ اعمال جنسی‏ (۸ ر، ۶۵ ص) ◄ ...