درجریان کاهش وزن حتما مولتی ویتامین مصرف کنید!

درجریان کاهش وزن حتما مولتی ویتامین مصرف کنید!

امروزه حتی با داشتن یک برنامه غذایی کامل و صحیح تنها درصدی از نیازهای تغذیه‌ای روزانه تأمین می‌شود و از طرفی در شرایطی همچون رژیم‌های سخت، کم اشتهایی، اصلاح نیازهای تغذیه‌ای، مصرف مولتی ویتامین‌ها ضرورت پیدا می‌کند. ضرورت مصرف مولتی ویتامین یک برنامه غذایی صحیح بیشتر نیاز تغذیه‌ای فرد را از بهترین منابع تأمین می‌کند. اما برای اطمینان از دریافت کافی ویتامین‌ها و املاح بسیاری از افراد مولتی ویتامین مصرف می‌کنند. البته باید توجه داشت که مولتی ویتامین‌ها هرگز جایگزین گروه‌های غذایی ...

اسرار کاهش وزن دائمی-بخش دوم

اسرار کاهش وزن دائمی-بخش دوم

الگوی دوم تولید چاقی واضافه وزن تغذیه عاطفی بعد از رژیم غذایی، روش تغذیه عاطفی یا احساسی علت شماره یک چاقی درجهان است. بیشتر اوقات مردم به این دلیل که خسته هستند، یا احساس دلتنگی دارند، تنهایی، بیکسی وبدیمنی و... دارند، یا هرکدام ازصدها دلیل عاطفی دیگری که هیچکدام ارتباطی باگرسنگی جسمی ندارد،غذا میخورند. اگرشما نیز برمبنای همین الگوی گرسنگی عاطفی غذا بخورید، بدن شما هرگزازغذایی که میخورید احساس سیری نخواهدکرد. به همین خاطراست که بسیاری ازمردم فکرمیکنند هیچ وقت با اینهمه غذایی که ...

اسرار کاهش وزن دائمی- بخش نخست

اسرار کاهش وزن دائمی- بخش نخست

شاید در باره دلائل چاقی خودتان مطالب و مقالات مختلفی را مطالعه کرده باشید و درذهن تان مطالب متعددی نقش بسته باشد، اما من در اینجا میخواهم بصورت ساده و روشن تکلیف شما با خودتان را روشن سازم، ضمن اینکه دوست ندارم به توضیحات کلیشه ای متداول بپردازم، وهمچنین از اطاله کلام نیز خود داری میکنم چون معتقدم کسانی که بطور واقعی و حقیقی در پی حل مشکل چاقی و چربی خود باشند، با مشاهده حقیقت آنرا خواهند پذیرفت و ...