ترس از پذیرفته نشدن چه تاثیری بر زندگی شما دارد؟

ترس از پذیرفته نشدن چه تاثیری بر زندگی شما دارد؟

[caption id="attachment_3952" align="aligncenter" width="400"] طرد شدن یک داروی اساسی است و به شما می آموزد چطور روابط غلط را کنار بگذارید وبدنبال روابط صحیح باشید[/caption]   چه عواملی درونی موجب می شوند دنبال حس رضایت دیگران باشیم و از آن ها این امر را طلب کنیم چرا تایید دیگران تا این حد برای برخی افراد مهم است علت این امر چیست چگونه می توانیم با این حس مقابله کنیم   احساس نا امنی باعث می شود شما دیگرانی که شما را به خاطر خودتان ...