الگوی صحیح تعامل با نوجوانان(بخش نخست)

الگوی صحیح تعامل با نوجوانان(بخش نخست)

کاربر محترم شما می توانید این مطلب را در سه قسمت مطالعه نمایید. خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی می تواند عمیق ترین تأثیرات روحی و روانی را در اعضایش ایجاد کرده و به نوبه خود منشأ تحولاتی عظیم در جامعه باشد. جامعه نیز می تواند تغییرات اجتماعی را به درون خانواده سوق دهد. فرزندان راههای تعامل اجتماعی خود را در خانواده می آموزند. محیط خانواده باید به فرزندان عزت نفس، احساس ارزشمندی، شخصیت و خودباوری بدهد. اگر کودک در خانه ...