خودپنداری (Body image)و ریشه های تاریخی آن

خودپنداری (Body image)و ریشه های تاریخی آن

اولین بار رنه کارت در سال۱۶۴۴ اصول اولیه خویشتن پنداری را در کتاب اصول فلسفه با مطرح ساختن مقوله«شک» ارائه داد. پس از او زیگموند فروید درسال۱۹۰۰ میلادی تئوری خویشتن پنداری را به عنوان یک مقوله روانشناختی مهممطرح نمود. با اینکه دنباله‌روان فروید علاقه زیادی به این مقوله نشانندادند ولی دختر فروید آنا در سال۱۹۴۶ بر اهمیت این مقوله تأکید ورزیددرسکات کلی۲ در سال۱۹۴۵ از مقوله خویشتن پنداری به عنوان یک نیروی اولیه انگیزیش در رفتار انسانی یادنمود. رایمی۳در سال۱۹۴۸ ...

اسباب کشی با سه روش کم هزینه را دفعه بعد امتحان کنید

اسباب کشی با سه روش کم هزینه را دفعه بعد امتحان کنید

اسباب کشی یکی از کارهای سخت و وقت گیر و پر استرس است که علاوه بر خستگی و زمان بر بودن هزینه بالایی هم دارد، تماس با شرکت های حمل و نقل و کمک گرفتن از آنها برای اسباب کشی هزینه زیادی را به شما تحمیل می کند.پس اگر بخواهید بدون استفاده از شرکت های باربری اسباب کشی کنید باید نکاتی را بدانید و از آنها استفاده کنید تا هم هزینه ها را کاهش دهید و هم فشار زیادی را متحمل ...