تحمل پریشانی عاطفی : نقشه عملی(۱۳)

تحمل پریشانی عاطفی : نقشه عملی(۱۳)

نقشه عملی برای تحمل پریشانی یک نقشه عملی خوب برای تحمل پریشانی مستلزم ۵ مرحله یا گام می باشد. لطفاً به هرکدام ازآنهابه ترتیب دقت کنید: گام اول: تحریک کننده ها برای اینک یک نقشه عمل مفید باشد، لازم است نخست تحریک کننده های پریشانی خودتان را شناسایی کنید.آگاهی یافتن هرچه بیشتر راجع به اینکه چه چیزهایی مشعل ناراحتی و پریشانی شما را روشن می سازد،به شما انگیزه و انرژی مضاعفی جهت دنبال کردن و پیگیری نقشه عمل یا رفتارتان میدهد. این محرکها ...

حمله پانیک : مروری بر فرایند تغییر تفکر(۲۳)

حمله پانیک : مروری بر فرایند تغییر تفکر(۲۳)

[caption id="attachment_12221" align="aligncenter" width="400"] اولین و مهمترین چیزی که ما برای تغییر افکارمان در دست داریم، احساسات هستند[/caption]   مروری برفرایند تغییر تفکر در اینجا میخواهیم نگاه کاملی داشتیم بر همه عناصر متفاوتی که نشان میدهند چطوری افکار روی احساسات اثر میگذارند و چگونه میتوانیم برای تغییر احساسات خود، ازتغییر افکارمان شروع کنیم. مرورکردن مجدد این فرایند وخلاصه کردن همه این گام ها میتواند مفید و آموزنده باشد. در زیر میخواهیم گام های کلی را که لازم تا «افکار بی فایده» را با «افکار ...

اضطراب اجتماعی ناشی از الگوی تفکر برچسب زدن (۲۲)

اضطراب اجتماعی ناشی از الگوی تفکر برچسب زدن (۲۲)

[caption id="attachment_29508" align="aligncenter" width="400"] مشکل اصلی برچسب زدن این است که انسانی را براساس یک رفتار خاص یا مشخص تعریف میکنیم[/caption]   الگوی تفکر برچسب زدن احتمالاً اوقاتی داشته اید که تصادفاً چیزی را از روی میز به زمین انداخته وخراب کرده یا شکسته اید، یا موقع شستن ظروف، بشقاب یا لیوانی را شکسته اید، یا درهنگام تایپ املای کلمه ای را اشتباه نوشته اید، و هزاران اشتباه مشابه دیگر، و بعداً بطورناهوشیارانه این فکر به ذهن تان خطور کرده و به زبان ...

تحمل پریشانی عاطفی : استراتژی حل مسئله (۱۲)

تحمل پریشانی عاطفی : استراتژی حل مسئله (۱۲)

استراتژی حل مسئله همینکه توانسته باشید بجای گریز ازعواطف تان آنرا تحمل کنید و پریشانی خود را تا حدودی بکاهید، ارزش آنرا دارد ازخودتان بپرسیدکه آیا پریشانی که در مواجهه با یک موقعیت هم اکنون تجربه میکنید، عملاً در خصوص آن کاری میتوانید انجام دهید؟یعنی، آیا پریشانی شما مربوط به چیزیست که تا حدودی امکان کنترل برآن را دارید، و میتوانید برای بهبودکیفیت احساس تانرا، کاری انجام دهید؟ اگر پاسخ تان «نه»است،پس لازم است که همچنان به مطالب مدلهای دوم و سوم درجهت ...

گام های معالجه افسردگی : هر احساسی قابل قبول است (۲۲)

گام های معالجه افسردگی : هر احساسی قابل قبول است (۲۲)

  گام شصت و یک : بله و خیر بله و خیر دو کلمه فوق العاده گرانبها در بدست آوردن و حفظ کردن آزادی شخصی هستند. راز قضیه درچیست؟ با گفتن بله و خیر منظورخودت را به یک نفر اعلام میکنی. بله و خیر حافظ وقت و زمان توهستند. به آنها همچون درهای ورودی داخل مغز خود بیاندیش : درب باز بمعنی بله ، و درب بسته بمعنی خیر است. اگر درب خانه را هنگامی که واقعاً میخواهی بسته باشد، بازکنی، و یا هنگامی که واقعاً ...

درمان نگرانی و اضطراب : ارتباط با ذهن آشفته (۱۶)

درمان نگرانی و اضطراب : ارتباط با ذهن آشفته (۱۶)

[caption id="attachment_26142" align="aligncenter" width="400"] نسبت به نگرانی ها و حضور آنها آگاه و هوشیار بوده و آنرا تایید کنید.[/caption]   ارتباط با ذهن آشفته درموقع تمرکز بر اکنون یا زمان حال ممکن است به این دلیل که ذهن بطور مکرر از تمرکز برجریان نفس کشیدن و حسیّات جسمانی قطع ارتباط کرده به سراغ افکار نگران کننده می رود، دچار یاس ونومیدی شوید. اما این اتفاق پدیده کاملاً طبیعی و بهنجار است، درمورد همه اتفاق می افتد. مهمترین کاری که باید انجام داد، تبریک ...

کمالگرایی : تاثیر تفکر اتوماتیک (۱۷)

کمالگرایی : تاثیر تفکر اتوماتیک (۱۷)

[caption id="attachment_27472" align="aligncenter" width="400"] واقعیت این است که ما از روی اراده و تصمیم یا به اختیار خود تفکر نمی کنیم[/caption]   تاثیر تفکر اتوماتیک انسان تنها موجودیست که می اندیشد، و زندگی او به جریان افکار وابسته است.برخلاف حیوانات که از روی غریزه و یادگیریهای بسیار محدود زندگی میکنند. اکثرجنبه های زندگیمان با اتکا برتفکر امکانپذیراست. از شیوه تغذیه گرفته تا روابط اجتماعی تحت تاثیر افکار ما انجام می شود. باوجود اینکه ما انسان ها ظاهراً می اندیشیم، و طبق همین ویژگی خودمان ...

عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

[caption id="attachment_28465" align="aligncenter" width="340"] دچار شدن به افسردگی مخصوصاً از نوع اساسی، میتواند این باور شما را تقویت کند که«من آدم بی ارزشی هستم»[/caption]   دانستیم باورهایی مثل «من آدم بی ارزشی هستم» به روش های مختلفی میتواند در ذهن انسان ریشه بزند. ازجمله فاکتورهایی که موجب چنین باورهای در انسان می شود، تربیت نخستین انسان است. اما مسئله اصلی اینجاست که چرا با وجود گذشت سالیان زیاد، چنین این باور در ذهن انسان همچنان حضور دارد و بر رفتارها و احساسات ...

حمله پانیک : تهیه کارت تفکر متعادل(۲۲)

حمله پانیک : تهیه کارت تفکر متعادل(۲۲)

  شما میتوانید باورهای متعادل خود را روی یکسری کارت کوچکی بنویسید و همراه خود داشته باشید یا درکیف تان بگذارید تا بطور منظم به آنها رجوع کنید و در موقعیت هایی که ممکن است دچار ناراحتی و پریشانی شوید، همانجا فوراً مورد استفاده قراردهید. بخاطر بیاورید که ایجاد عادت جدید و استقرار آن به تمرین و صرف وقت نیاز دارد. با پافشاری به تمرین کردن باورهای مفید جدید، بزودی آنها را در قلمرو نظام باوری خودتان می گنجانید و یکی ...

الگوی تفکر باید و نباید در تولید اضطراب اجتماعی(۲۱)

الگوی تفکر باید و نباید در تولید اضطراب اجتماعی(۲۱)

[caption id="attachment_27100" align="aligncenter" width="400"] دردوران کودکی، با توسل به "باید ها" و "نباید ها" ما را به انجام دادن یا به پرهیز ازانجام کاری وادار می سازند[/caption]   جنبه دیگر تفکر ثنویت گرایانه، تفکر از نوع باید و نباید می باشد. در زبان محاوره ای و زندگی روزمره شنیدن عبارت هایی مثل "من باید...."، "من نباید..."، او باید، شما نباید،آنها باید، ما نباید.... کاملاً معمول ومتداول است. این مفهوم ، نشانه اصلی و مهم تمامیت خواهی و مطلق گرایی صاحب چنین افکاری ...