حمله پانیک : شناسایی باور هسته ای(۲۵)

حمله پانیک : شناسایی باور هسته ای(۲۵)

شناسایی باور هسته ای فرایند شناسایی یک الگو یا طرحواره با آنچه که قبلا انجام داده اید، تفاوت چندان زیادی ندارد. اساساً، قسمت مربوط به افکار را بیشتر توسعه میدهیم تا ریشه و مبنای تفکرمان را شناسایی کنیم. در اینجا میخواهیم این روند را با مثال مربوط به دفتر ثبت تفکر «محسن» دنبال کنیم. مرحله نخستی (A) که قبلا توضیح دادیم و در نمودار زیر شاهدش هستید، شناسایی رخداد فعال کننده فکر و احساس شما می باشد. دو نوع محرک اولیه وجود دارد؛ یکی ...

اضطراب اجتماعی : اکتشاف و مجادله (۲۴)

اضطراب اجتماعی : اکتشاف و مجادله (۲۴)

قبلاً توضیح دادیم که افکارما برروی احساسات یا عواطفی که تجربه میکنیم و همچنین روی رفتارهایی که از ما سر می زند، تاثیر مستقیم دارد. در واقع بین افکار و احساسات و رفتار ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. در مدلهای قبل همچنین چند الگوی تفکر تحریف شده و بی فایده را معرفی و مشخصات هریک را با مثالهایی شرح دادیم تا معلوم بسازی که اکثرافکارما متاثرازتعدادی الگوی تفکر تحریف شده یا شرطی شده می باشد که در بستر تربیت خانوادگی و اجتماعی ...

خود زشت پنداری : به تعویق انداختن فکر (۱۳)

خود زشت پنداری : به تعویق انداختن فکر (۱۳)

به تعویق انداختن مشغولیت ذهنی نسبت به ظاهر هرچند تمرین ورزیدگی عضلات توجه ورزیدن شما نهایتاً به غلبه برمشغولیت ذهنی نسبت به وضع ظاهر منجر می شود، اما همانطور که ذکر شد، دراین مراحل اولیه تمرین شاید متوجه شده باشید که توجه ذهنی تان همچنان نسبت به وضع ظاهرتان مشغولیت دارد و از هرفرصتی برای برگشت به آن استفاده میکند. مسلماً ما وقت زیادی را صرف تبیین و توضیح این موضوع کرده ایم که تمرکز روی وضع ظاهرتان کار بی فایده ای ...

گام های معالجه افسردگی : راست بایست(۲۵)

گام های معالجه افسردگی : راست بایست(۲۵)

گام شصت و شش: راست بایستید! سرتان را بالابگیرید! نفس عمیق بکشید! «ژست» یا وضعیت اندامی افسردگی کلاسیک عبارت است از؛ دولاشدن، انداختن سربه پایین، شانه های رهاشده به طرفین. مشاهده افراد افسرده با چنین وضع اندامی، چنان بنظرمی آید که میگویند؛«دنیا را روی شانه هایمان حمل میکنیم.» تغییردادن این وضع اندامی میتواند افسرده خویی را تغییر دهد: سر را بالا بگیر، شانه ها را عقب نگهدار، نفس عمیق بکش، و بعد تمایل به بهترشدن را احساس خواهید کرد. درحالیکه بدن شما کاملاً خمیده ...

اضطراب سلامتی : به تعویق انداختن نگرانی (۱۴)

اضطراب سلامتی : به تعویق انداختن نگرانی (۱۴)

تا اینجا توانسته عضلات مربوط به توجه ورزیدن خود را پرورش بدهید و با تداوم این راه قطعاً موجب تقویت هرچه بیشترآنها خواهید شد. با این وجود همچنان به تکنیک مهم دیگری نیاز دارید که کسب مهارت درآن نیز درخصوص کنترل نگرانی های مربوط به سلامتی فوق العاده اثر بخش است.این تکنیک «به تعویق اندختن» می باشد. برای غلبه برگرایش بیش از حد به تمرکز روی نشانه های جسمانی، احتمالا متوجه شده ایدکه ذهن تان درمیان افکار نگران کننده راجع به ...

کمالگرایی و تاثیر من ذهنی انسان (۱۸)

کمالگرایی و تاثیر من ذهنی انسان (۱۸)

ساختار «من ذهنی» همه افکار ما از هر نوعی که باشد در یک چیز ریشه دوانده اند: «من» «من» یا «اگو» ego هسته مرکزی همه افکار می باشد. به هرچیزی که فکربکنید، درون آن «من» وجود دارد. و همین یک عنصر، رنگ و بوی خاصی به افکار میدهد و آنها را «باردار» می سازد. چه چیزی را باردار می شود؟ «احساس» و «رفتار» را. این احساسات و رفتار نیز، قطعاً به «من» آلوده است!: «احساس من»، «رفتار من» متاسفانه اکثرمشکلات اصلی بشر مربوط می شود ...

تحمل پریشانی عاطفی : پذیرش پریشانی (۱۴)

تحمل پریشانی عاطفی : پذیرش پریشانی (۱۴)

  سوم: تعهد برای کنارگذاشتن رفتارگریز و انجام رفتار متضاد به محض اینکه تایید کنید که الان دچار پریشانحالی و ناراحتی هستم، بواسطه همین هوشیاری از تحریک کننده هایتان و نشانه های هشدار دهنده، در موقعیت بهتری قرار دارید تا جهت حذف کردن یا کنار گذاشتن روش های«گریز» معمولی(یعنی، گریزازموقعیت، جستجو یا چک کردن های اطمینان بخش، حواسپرتی یا چشمپوشی و سرکوب، مصرف الکل یا داروها، تغذیه بینج یا تغذیه عاطفی، خواب زیاد، برون ریزی یا تخلیه خطرناک و غیره)، بیشتر متعهد شوید. درمدل ...

اضطراب اجتماعی ناشی از الگوی تفکر استدلال عاطفی (۲۳)

اضطراب اجتماعی ناشی از الگوی تفکر استدلال عاطفی (۲۳)

الگوی تفکر«استدلال عاطفی» استدلال هیجانی یعنی استدلال نه براساس منطق، بلکه براساس هیجان. در این نوع طرزتفکر فرض براین است که «احساسات منفی» من ضرورتاً منعکس کننده عین واقعیت هستند. افرادی که چنین تفکری دارند، استدلال های هیجانی خود را معادل یا برابر با واقعیت به حساب می آورند. شعر « بد نگوییم به مهتاب، اگرتب داریم» موید تفکر هیجانی است. این نیزیک نوع سبک تفکر بی فایده ایست که دیدگاه شما راجع به موقعیت ها، خودتان، یا دیگران را متکی بر ...

گام های معالجه افسردگی : بخند(۲۴)

گام های معالجه افسردگی : بخند(۲۴)

گام شصت وپنج معالجه افسردگی : حواسپرتی های مثبت آن دم و لحظه ای که خودت را دردرون یک الگوی ذهنی منفی و شرطی شده احساس میکنی، دست به هرکارمثبت و سازنده ای بزن تا از درون این «تله ذهنی» آزاد بشوی. برای اینکه بتوانید قفس یک فکردردناک و تولید کننده غصه و یاس و درماندگی را بشکنید و به فضای بی نهایت بیرون از آن (این لحظه ) قدم بگذارید، مهمترین و اورژانسی ترین کارها میتواند اینها باشد: چند نفس عمیق ...

اضطراب سلامتی : پرورش توجه ورزی با مدیتیشن (۱۴)

اضطراب سلامتی : پرورش توجه ورزی با مدیتیشن (۱۴)

  اضطراب سلامتی : پرورش توجه ورزی با مدیتیشن (۱۴) بکاربستن تمرین مدیتیشن شیوه دیگریست که میتوانید برای حفظ تمرکز برلحظه اکنون از آن استفاده کنید و از مشغولیت به افکار و احساسات پریشان کننده و ذهن سرگردان رهایی یابید. هوشیاری و آگاهی یک نوع مدیتیشنی است که میتواند شما را کمک کند تا بصورت ماهرانه ای ازافکار و احساسات بیرون بیائید. این شیوه نحوه تمرین توجه ورزیدن را درهنگامی که حواس ما دچار پریشانیست، آموزش میدهد و سپس توجه را بصورت ماهرانه ...