مشغولیت ذهنی به وضع ظاهری در افراد دچارخود زشت پنداری(۸)

مشغولیت ذهنی به وضع ظاهری در افراد دچارخود زشت پنداری(۸)

در ادامه مبحث انواع مشغولیت ذهنی در باره ظاهر و بدن واکنش های منفی یکی دیگر از اشکال بسیار رایج مشغولیت ذهنی به وضع ظاهر، به واکنش های منفی مربوط می شود که عمدتا میراث تاریخ گذشته هستند. گاهی اوقات احتمالا متوجه شده اید که ذهن تان به گذشته سفر کرده و خاطراتی را ورق می زندکه و در صفحه زنده ذهن تان به نمایش میگذارد که مرده اند و شما هرگز توان دست کاری و تغییر آنها را ندارید،ولی بشدت با ...

معالجه افسردگی با تحلیل گام به گام افکار بی فایده!(۱۲)

معالجه افسردگی با تحلیل گام به گام افکار بی فایده!(۱۲)

  ما راجع به تاثیر تفکرات خود برنحوه احساستمان صحبت کردیم. اگر احساس خوشحالی و  خوشبختی میکنیم، احتمال دارد مشغول اندیشیدن به چیزهای مثبت هستیم. بعبارت دیگر، اگر احساس اضطراب، افسردگی، و ناراحتی داریم، احتمال دارد که مشغول اندیشیدن به افکار منفی هستیم. همه اینها را تفکرات بی ثمرمی نامیم؛ بدلیل اینکه به احساسات ناخوشایند یا اعمال بی فایده منجر می شوند! همه ما گاهی اوقات دچار احساس ناراحتی و اضطراب می شویم، ولذا میتوانیم برای بهبود نحوه احساس مان، تفکر خویش را ...

درس هایی برای زندگی:از افراد منفی نگر دوری کنید(۱۳)

درس هایی برای زندگی:از افراد منفی نگر دوری کنید(۱۳)

ازافراد منفی نگر دوری کنید شما فقط یک بارحق زیستن دراین دنیا را دارید. شما میخواهید خوش بخت باشید و زندگی خودتانرا معنی دار بسازید. وقت زیادی برای تلف کردن بوسیله افراد منفی نگرندارید. آنها انرژی شما را تخلیه میکنند. هنگامیکه آنها دنبال شنونده راغب هستند، و وقتی او را یافتند مایل نیستند ازاو دست بردارند. آنها ممکن است نگرانی های توجیه پذیری داشته باشند، اما دراغلب موارد در موضوعات جزئی و خرد وارد می شوند. آنها سرزنش میکنند و درجستجوی دستاویز هستند. آنها غالباً منفی نگرند چون ...

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد(۱۴)

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد(۱۴)

جسارت ورزی احساسات منفی جسارت ورزی احساسات منفی هنگامی بکارمی رودکه شما درخودتان احساسات منفی بسیاری را نسبت به دیگری حس میکنید، مثل احساس خشم، رنجش، نفرت، بدبینی، جراحت ونظایر اینها. با روشی آرام و کنترل شده توجه تانرا روی تاثیرنامطلوب رفتار شخص دیگر روی خودتان، متمرکز می سازید. این کار به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود ارتباط بگیرید بدون اینکه دچار طغیان کنترل ناپذیر بشوید، و به شخص دیگر راجع به اثرات اعمال و گفتارش روی شما، تذکری بدهید. شما میتوانید ...

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۳)

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۳)

در ادامه مبحث مدل چهارم جسارت ورزی به معرفی مابقی الگوهای رفتار جسورانه می پردازیم   جسارت همدلانه همدلی بدان معناست که ما سعی میکنیم احساسات، نیازها یا خواسته های شخص دیگر را درک کنیم و بفهمیم. بنابراین این نوع جسارت ورزی، دربرگیرنده عنصرتشخیص احساسات،نیارها یا خواسته های «دیگری» می باشد، درست همانند نیازها یا خواسته های خودمان. این نوع جسارت ورزی هنگامی مورد استفاده قرارمیگیردکه شخص دیگر در موقعیتی قرار دارد یا درگیرشده است که نیازهایش با نیازهای ما ناسازگاروناهماهنگ است وشما میخواهید ...

درهنگام فقدان ممکن است به متخصص نیازداشته باشید!(۱۲)

درهنگام فقدان ممکن است به متخصص نیازداشته باشید!(۱۲)

گام سی و هشتم:  ممکن است به کمک متخصص نیازداشته باشید افراد زیادی هستند که بعنوان متخصصان کمک به بهبود وکسب سلامت روانی و جسمانی به دیگران فعالیت میکنند اینها عبارتند از: مشاوران مربوط به سوء مصرف مواد مخدروالکل ماساژورها روانشناسان کلینیک ها مربیان ورزشی و تربیت اندام پزشکان امراض طبی هیپنوتیسم مشاوران ازدواج، کودک وخانواده مشت ومال دهنده ها مشاوران و سایر فعالان زمینه سلامت پرستاران متخصصان تغذیه مشاوران معنوی مشاوران مدیریت استرس اگر احساس افسردگی دارید میتوانید به یکی یا چند نفرازاین متخصصان فرصت بدهید تا سعی شانرا بکنند. وبعد نتایج کار را مشاهد ...

حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی(۵)

حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی(۵)

  برای مثال هنگامی که در درون بوته هاوگیاهان جنگلی قدم برمیدارید، با یک مار افعی روبرو شوید، به احتمال خیلی زیاد توجه شما به سوی مار متمرکز می شود. حتماً درآن لحظه ملاحظه کرده اید که توجه کردن بجز مار، برایتان تقریباً سخت وغیر ممکن می شود، مگر اینکه بخواهید در دور واطراف تان دنبال یک راه فرار باشید یا برای حفظ جان تان بدنبال وسیله  دفاعی بگردید. در این لحظه، احتمالاً بر روی صدای گنجشک های روی درختان یا جیرجیرک ...

نکات ضروری در خود-نظارتی براختلال تغذیه ای!(۹)

نکات ضروری در خود-نظارتی براختلال تغذیه ای!(۹)

    درهنگام شروع به خود نظارتی، چند موضوع حائز اهمیت وجود دارد که لازم است نسبت به آنها توجه وحضور ذهن داشته باشید:   با خودتان صادق و رو راست باشید. ممکن است اغوا شوید که برخی از خوردنیها وآشامیدنی ها را بدلائل مختلف، ازجمله شرمساری یا احساس گناه حذف کنید.   اما تاهنگامی که ترسی از این بابت ندارید اطلاعات شخصی شما در اختیار دیگران قرار نمیگیرد و تهدیدی برای شما وجود ندارد، درثبت و یاد داشت نمودن واقعیت های تغذیه ای به دروغ ...

معرفی مطالب مدلهای درمان تعلل ورزی!(۹)

معرفی مطالب مدلهای درمان تعلل ورزی!(۹)

درمدل ۶ نکاتی  در مورد قوانین یا مقررات و پیش فرض های بی فایده و عدم تحمل رنج و ناراحتی را معرفی میکنیم که تعلل ورزی شما را بوجود می آورند. ما میدانیم که تلاش برای تغییر قوانین و مقررات/ پیش فرض ها و افزایش تحمل ناراحتی، کار سختی می تواندباشد. درعینحال، این بخش فقط نکاتی را برای شما فراهم می بیند که ایجاد تغییرات در باورهای شما راجع به خودتان و جهان را، کلید می زند. اگر باورهای شما ...

آزمایش کردن باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۱۱)

آزمایش کردن باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۱۱)

یکی دیگر از روش های به چالش کشیدن باورهایتان، آزمایش کردن باورها و افکارتان می باشد! اگر واقعا باور دارید که نگرانی برای شما یاری کننده، مفید، و ارزشمند است، پس ضروری و لازم است که با مقایسه کردن دو وضعیت متفاوت با همدیگر، به ارزیابی بهتری در باور خویش برسید و سپس اعتبار آن را آزمایش کنید: ‌احساس و رفتاری که درهنگام بالا رفتن میزان نگرانی درشما بوجود می آید را با احساس و رفتار خودتان در هنگامی که نگرانی تان ...