برنامه شماره ۶۶۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۶۴ گنج حضور

همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد چو فروشدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد سر خُنبها گشادم، ز هزار خُم چشیدم چو شرابِ سرکشِ تو به لب و سرم نیامد چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد؟ که سَمَن بری، لطیفی چو تو، در برم نیامد   برنامه شماره ۶۶۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ ـ ۳۰ خرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۷۸۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 780, Divan e Shams بر سرِ آتشِ ...

برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی مولانا

برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی مولانا

تو که یک جزوی دلا زین صدهزار چون نباشی پیش حُکمش بی‌قرار؟ چون سُتوری باش در حکم امیر گه در آخُر حبس، گاهی در مسیر چونکه بر میخت ببندد، بسته باش چونکه بگشاید، برو، برجسته باش     برنامه شماره ۶۶۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ ـ ۲۳ خرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۲۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3025, Divan e Shams جای دگر بوده‌ای، زانکه تهی روده‌ای(۱) آب دگر خورده‌ای، زانکه گل آلوده‌ای مستِ دگر باده‌ای، کاحمق و بس ساده‌ای دل ...

برنامه شماره ۶۶۲ گنج حضور

برنامه شماره ۶۶۲ گنج حضور

روزن جانم گشاده ست از صفا می‌رسد بی واسطه نامهٔ خدا نامه و باران و نور از روزنم می‌فتد در خانه‌ام، از معدنم دوزخ ست آن خانه کان بی روزن است اصل دین، ای بنده روزن کردن است   برنامه شماره ۶۶۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ـ ۱۶ خرداد    PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۷۵۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2754, Divan e Shams روزی که مرا ز من ستانی ضایع مکن از من آنچه دانی تا با تو چو خاصِ ...

برنامه صوتی شماره ۶۶۱ گنج حضور که تو آن هوشی و باقی هوش‌پوش

برنامه صوتی شماره ۶۶۱ گنج حضور که تو آن هوشی و باقی هوش‌پوش

که تو آن هوشی و باقی هوش‌پوش خویشتن را گم مکن یاوه مکوش  دانک هر شهوت چو خمرست و چو بنگ پردهٔ هوشست وعاقل زوست دنگ  خمر تنها نیست سرمستی هوش هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش  برنامه صوتی شماره ۶۶۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۹ می ۲۰۱۷ ـ ۹ خرداد    PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۹۰۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2902, Divan e Shams ای درآورده جهانی را ز پای بانگِ نای و بانگِ نای و بانگِ نای چیست نی، ...

یکی جزو جهان خود بی مرض نیست

یکی جزو جهان خود بی مرض نیست

برنامه شماره ۳۲۷ گنج حضور یکی جزو جهان خود بی مرض نیست طبیب عشق را دُکان کدامست ***{هیچ انسانی در این دنیا بدون درد و مرض نیست. کجاست آدرس مطب طبیب عشق که بتواند این دردها را درمان کند. همه انسان بواسطه هم هویت شدگی با جهان فانی که هر لحظه دچار تغییر و دگرگونی می شود، گرفتار ترس و نگرانی هستند. همه انسان بواسطه اینکه از تصاویر ذهنی خویش از جهان، انرژی و زندگی میخواهند که در آنها وجود ندارد، دچار یاس ...

برنامه شماره ۶۵۹ گنج حضور اَه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم

برنامه شماره ۶۵۹ گنج حضور اَه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم

اَه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم؟ گفتی: اسرار در میان آور کو میان اندر این میان که منم؟ کی شود این روان من ساکن؟ این چنین ساکن روان که منم   برنامه شماره ۶۵۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۵ می ۲۰۱۷ ـ ۲۶ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۸۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1846, Divan e Shams حرام است ای مسلمانان، از این خانه برون رفتن میِ چون ارغوان هِشتَن(۱)، ز بانگ اَرغَنون(۲) ...

نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد(۱)

نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد(۱)

شرح شعر«میلاد انسان» اثر اقبال لاهوری نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد حس لرزید که صاحب نظری پیدا شد   عشق از فرط شادی به نعره درآمد که باشنده ای بوجود آمده که می تواند عشق را تجربه کند و بوسیله او به این جهان بیاید. عشق چیست؟ حس زندگانی است که در تمام موجودات عالم وجود دارد. فقط یک زندگی هست که در همه عالم می تپد. آن زندگی که در من ارتعاش میکند، همان زندگی ای است که درحیوان، نبات، ...

برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور،ای برادر تو همان اندیشه‌ای

برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور،ای برادر تو همان اندیشه‌ای

ای برادر تو همان اندیشه‌ای ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای گر گُلَست اندیشهٔ تو گلشنی ور بود خاری تو هیمهٔ گُلخَنی گر گلابی بر سر جیبت زنند ور تو چون بولی برونت افکنند   برنامه شماره ۶۵۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۸ می ۲۰۱۷ ـ ۱۹ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1946, Divan e Shams کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من خود ندانستی بجز تو جان معنی دان(۱) من تا نه رَدّی(۲) کردمی و ...

برنامه شماره ۶۵۷ گنج حضور،کشاکشهاست در جانم…

برنامه شماره ۶۵۷ گنج حضور،کشاکشهاست در جانم…

کشاکشهاست در جانم، کشنده کیست، می دانم دمی خواهم بیاسایم، ولیکن نیستم امکان به هر روزم جنون آرد، دگر بازی برون آرد که من بازیچه اویم، ز بازیهای او حیران چو جامم گه بگرداند، چو ساغر گه بریزد خون چو خَمرَم گه بجوشاند، چو مستم گه کند ویران   برنامه شماره ۶۵۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱ می ۲۰۱۷ ـ ۱۲ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۸۴۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1844, Divan e Shams مرا در دل همی‌آید که ...

برنامه شماره ۶۵۶ گنج حضور.هر کجا دردی، دوا آنجا رود

برنامه شماره ۶۵۶ گنج حضور.هر کجا دردی، دوا آنجا رود

🌼هر کجا دردی، دوا آنجا رود 🥀هر کجا فقری، نوا آنجا رود 🌼هر کجا مشکل، جواب آنجا رود 🥀هر کجا کشتی ست، آب آنجا رود 🌼آب کم جو، تشنگی آور به دست 🥀تا بجوشد آب از بالا و پست   برنامه شماره ۶۵۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۴ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۵ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۵۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1656, Divan e Shams هم به درد این درد را درمان کنم هم به صبر این کار را آسان ...