برنامه شماره ۶۵۶ گنج حضور.هر کجا دردی، دوا آنجا رود

برنامه شماره ۶۵۶ گنج حضور.هر کجا دردی، دوا آنجا رود

🌼هر کجا دردی، دوا آنجا رود 🥀هر کجا فقری، نوا آنجا رود 🌼هر کجا مشکل، جواب آنجا رود 🥀هر کجا کشتی ست، آب آنجا رود 🌼آب کم جو، تشنگی آور به دست 🥀تا بجوشد آب از بالا و پست   برنامه شماره ۶۵۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۴ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۵ اردیبهشت  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۵۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1656, Divan e Shams هم به درد این درد را درمان کنم هم به صبر این کار را آسان ...

برنامه شماره ۶۵۵ گنج حضور،کیست مولا؟ آنکه آزادت کند!

برنامه شماره ۶۵۵ گنج حضور،کیست مولا؟ آنکه آزادت کند!

زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آنِ علی مولا نهاد گفت: هر کو را منم مولا و دوست اِبْنِ عَمِّ من علی مولای اوست کیست مولا؟ آنکه آزادت کند بند رِقِّیَّت ز پایت بر کَنَد     برنامه شماره ۶۵۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۲۹ فروردین PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۸۷۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 878, Divan e Shams صحرا خوشست، لیک چو خورشید فَر دهد بُستان خوشست، لیک چو گلزار ...

تفسیر غزلیات دیوان شمس، برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور

تفسیر غزلیات دیوان شمس، برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور

🌸خانهٔ سَر،جمله پر سودا بود 🌷صَدر،پر وسواس و پر غوغا بود 🌸باقی اعضا ز فکر آسوده‌اند 🌷و آن صدور از صادران فرسوده‌اند 🌸در خَزان و بادِ خوفِ حق گریز 🌷آن شقایق‌های پارین را بریز   برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۲۲ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۱۸۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2186, Divan e Shams خداوندا، چو تو صاحب قِران(۱) کو؟ برابر با مکانِ تو مکان کو؟ زمان محتاج و مسکینِ تو باشد تو را حاجت به دوران ...

برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی

برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی

🌺گفت آن درویش: یا رب با تو من 🌸عهد کردم زین نچینم در زَمَن 🌺جز از آن میوه که باد انداختش 🌸من نچینم از درختِ مُنتَعَش 🌺مدتی بر نذرِ خود بودش وفا 🌸تا در آمد امتحانات قضا برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۳ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۱۵ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۳۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1730, Divan e Shams چه روز باشد کاین جسم و رسم بِنْوَردیم(١) میانِ مجلسِ جان حلقه حلقه می گردیم همی‌خوریم میِ جان به ...

برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور،برتبسم های شیرایمن مباش

برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور،برتبسم های شیرایمن مباش

🌷بر تبسّم های شیر، ایمن مباش 🌺مال دنیا شد تبسّم های حق 🌷کرد ما را مست و مغرور و خَلَق 🌺فقر و رنجوری به استت ای سَنَد 🌷کان تبسّم، دام خود را بر کَنَد     برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۲۷ مارس ۲۰۱۷ ـ ۸ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۰۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1209, Divan e Shams ای دلِ بی‌بهره، از بهرام ترس وز شهان در ساعتِ اِکرام(۱) ترس دانه شیرین بُوَد اِکرامِ شاه دانه دیدی، آن زمان ...

برنامه شماره ۶۵۱ گنج حضور،تفسیر دیوان شمس مولوی

برنامه شماره ۶۵۱ گنج حضور،تفسیر دیوان شمس مولوی

🌺نَهی، بر اهل تُقی تَبغیض شد 🌸نَهی، بر اهل هوا تَحریض شد 🌺پس ازین یُغْوی بِهِ قَوْماً کَثیر 🌸هم ازین یَهْدی بِهِ قلْباً خَبیر       برنامه شماره ۶۵۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۲۰ مارس ۲۰۱۷ ـ ۱ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۸۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 185, Divan e Shams تنت زین جهان است و دل زان جهان هوا یارِ این و خدا یارِ آن دلِ تو غریب و غمِ او غریب نیند از زمین و نه از آسمان اگر یارِ جانی ...

برنامه شماره ۶۵۰ گنج حضور،آمد بهار ای دوستان

برنامه شماره ۶۵۰ گنج حضور،آمد بهار ای دوستان

آمد بهار ای دوستان، منزل به سروستان کنیم تا بختِ بر رو خفته را چون بختِ سرو استان کنیم همچون عروسانِ چمن بی‌پا روان گشته به فن هم بسته پا، هم گام زن، عزم غَریبستان کنیم جانی که رَست از خاکدان، نامش روان آمد روان ما جانِ زانو بسته را هم منزلِ ایشان کنیم       برنامه شماره ۶۵۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۳ مارس ۲۰۱۷ ـ ۲۴ اسفند PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۸۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 185, Divan ...

برنامه شماره ۳۲۷ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۳۲۷ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

طبیب درد بی درمان کدامست رفیق راه بی پایان کدامست   برنامه شماره ۳۲۷ گنج حضور با توضیحات جناب آقای پرویز شهبازی مولانا سئوالی را مطرح میکند و خود پیشنهاد می دهد که برای یافتن جواب، هوشیاری ذهنی شما باید به هوشیاری حضور تبدیل شود.همان هوشیاریی که اگر با زندگی یکی شوید، راه را به شما نشان خواهد داد. نخست پی پرسد طبیب درد بی درمان کیست؟ البته اول باید بدانیم درد بی درمان چه چیزی است و ما چه داروهایی برایش برگزیده ایم. سپس ...

برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس

🌺می‌رهند ارواح هر شب زین قفس 🌸فارغان از حکم و گفتار و قِصَص 🌺شب ز زندان بی‌خبر زندانیان 🌸شب ز دولت بی‌خبر سلطانیان 🌺نی غم و اندیشه سود و زیان 🌸نی خیالِ این فلان و آن فلان 🌺حالِ عارف این بُود بی‌خواب هم   برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۶ مارچ ۲۰۱۷ ـ ۱۷ اسفند PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۹۵۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 951, Divan e Shams هر آن نوی که رسد سویِ تو قَدید(۱) شود چو آبِ پاک ...

برنامه شماره ۶۴۸ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی

برنامه شماره ۶۴۸ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی

🌺حیله کرد انسان و،حیله‌ش دام بود 🌼آنکه جان پنداشت، خون‌آشام بود 🌺در ببست و دشمن اندر خانه بود 🌼حیله فرعون،زین افسانه بود 🌺صد هزاران طفل کُشت آن کینه‌کَش 🌼و آنکه او می‌جُست، اندر خانه‌اش برنامه شماره ۶۴۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ ـ ۱۰ اسفند   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۵۱۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2510, Divan e Shams مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی(۱) عجب، امسال ای عاشق بدان اِقبالگَه(۲) آیی؟ برای آنکه واگوید(۳)، نمودم گوش ...