یادداشت برداری یا سفرنامه نویسی از تغذیه-بخش نخست

diet8247582765823434

 

با نوشتن سفرنامه،روی جریان غذا خوردن  و سبک زندگی تان نظاره می کنید. شما نمی توانید چیزی را که شاهدش نیستید، تغییربدهید.

نوشتن و نگهداشتن جرئیات سبک غذا خوردن و سبک زندگی کردن در دفتر یاد داشت، شبیه نگاه کردن به آئینه است. همانطور که در هر روز صبح هنگام خروج از منزل در آئینه خودرا نگاه میکنیم و عیوب واقعی یا ادراکی خویش را می پوشانیم، با نوشتن و نگهداشتن سبک تغذیه و زندگی نیز همین کار را میکنیم.

با یادداشت کردن می توانید ببینید در هر روز چه نوع غذایی را و به چه مقدار خورده اید. میتوانید ببینید روی انتخاب های شما چه نوع عواطف و احساساتی، چه کسانی، چه مکان هایی و چه اتفاقاتی اثر گذاشته اند.

در واقع می توانید مشکلات تغذیه ای خودتان و الگوهای زندگی تان را متوجه شوید، و آنرا کشف کنید.

همچنین میتوانید فوائد سعی و تلاش برای انتخاب  گزینه های متفاوت سبک تغذیه و زندگی را متوجه شوید.

داشتن یک سفرنامه به شما امکان میدهد تا کیلوهای اضافی وزن  و عادت های ناسالم را دور بریزید.

در برنامه مدیریت وزن خودم از شما میخواهم دفتر یادداشت کاهش وزن خود را برای مدت سه ماه  بنویسید و آنرا نگهداری کنید،بخاطر اینکه این روش ابزار واقعاً کارآمدی است و بیشتر کسانی که به موفقیت دست یافته اند از میان همین گروه بوده اند.

%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4

 

??

انواع بسیار متفاوتی از سفرنامه ها را میتوان توصیه کرد:

سفرنامه کالری شماری، سفرنامه غذا و روحیه، سفرنامه کنترل و شمارش لقمه ها، سفرنامه پرخوری- اندازه خوری، سفرنامه پروانه اجتماعی، و سفرنامه احساس سیری.

تعیین اهداف هفتگی برای پیش بینی موانع و درست کردن نقشه تمرینی. در پایان هر هفته به با طرح این سئوال به یک کشفی در آن دست می یابد؛ “این هفته واقعاً چه کمکی به من کرد؟”

 

درست کردن دفترتغذیه یا سفرنامه مشابه یک نقشه گنج؛ ابزاریست که:

✅کمک میکند شما ازپنهان کردن و انکار پرهیز کنید؛”آره! بد نبود!” و مربی صادقی برای خودتان باشید.

✅کمک میکند تا الگوهای اتوماتیک و ناهوشیارانه خوردن غذا، مصرف الکل، نوشیدنی ها را شاهد باشید و اینکه چطوری آدم ها، مکان ها و رخدادها روی شما و انتخاب هایتان اثرمی گذارند.

✅کمک میکند تا نسبت به خودتان دلسوز و مهربان باشید، و از کسانی که در طول این راه به شما کمک کردند، قدردان کنید.

✅کمک میکند تا ببینید چطوری گام های کودکانه با گذر زمان ، مستحکم تر و بلندتر برداشته می شود.
درست شبیه تکامل خورشید از روزهای کوتاه زمستانی به دوره بلند تابستانی: این تحول بندرت بطرز ملموس و آشکار قابل رویت است(یک جابجایی و تغییر درحد ۱٫۲ دقیقه ای در طول روز) اما در طول زمان به یک تفاوت بزرگ ازنظر طول روز تابستان و زمستان منجر می شود.

هنریادگیری از هرموقعیتی را درخودتان پرورش دهید…..

افکار خود را عیب یابی کنید

راشل پابی

ادامه دارد…

یادداشت برداری یا سفرنامه نویسی از تغذیه-بخش دوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!