گام های معالجه افسردگی : عقب بکش و خودت را تماشا کن(۲۰)

صدای افکار

دفعه بعد که غمگین شدی، عقب بکش(در ذهنت)وبه صدای افکارت گوش کن

 

گام پنجاه و هشتم: عقب بکش و خودت را تماشا کن

دفعه بعد که غمگین شدی، عقب بکش(در ذهنت)وبه صدای افکارت گوش کن. خوب نگاه با چه کسی حرف می زنی، خودت، دوستت، همسرت، مدیرت، معلمت،….؟ به حرفهایت گوش بده، چی میگی؟ راجع به چی صحبت میکنی، خوب گوش بده؟ اگربه انجام کار خاصی مشغول هستی، رفتارهای خودرا مشاهده کن.

وقتی که سعی کنید بصورت بیطرفانه، بدون قضاوت یا خوب و بد کردن، آنچه که می بینی و می شنوی، درواقع به افکار،کلمات، واعمال خودت را نظاره میکنی، دقیقاً همان جایی را می بینی که بطور وسیع و قابل ملاحظه ای باعث منفی بافی و بدنبالش غمگینی و دلمردگی را برای شما فراهم میکند.

با همین مشاهده ساده، سحر و جادوی آنرا بطور قابل ملاحظه ای از بین می برید، و خودتانرا از صندوق غم رها میکنید.

در افکارتان به کلمات : باید، نباید، حتماً، قطعاً وغیره توجه کنید و آنرا پایش نمائید.

این کلمات، در واقع وردهای ذهن جادوگر شماست

این کلمات، احتمالا شما را به کشف افکار اغراق آمیز و فاجعه آمیز هدایت میکنند.

پیشفرض ها یا فرضیات خودتانرا هم ملاحظه کنید که از درون باورهای کهنه و پوسیده و بی فایده سرچشمه می گیرند.

برو سراغ قضاوت کردن ها، خوب و بد کردن ها. شّر واقعی برای سلامت روح و روان انسان همین قضاوت کردن است. هرجا قضاوتی هست، گرفتاری و رنج روان هست!

دقت کن ببین ازکجا اینهمه تفکر منفی، احساسات منفی، کلماتی که بازتاب حقیقی شما نیستند، و اینهمه واکنش های بیهوده را مثل جارو برقی به خودتان گرفته اید و انبار کرده اید؟

جارو برقی کارش این است که آشغال را جمع کند، بندرت براثر غفلت شما شاید چیز با ارزشی توسط جارو برقی قورت داده می شود. پس سراغ غفلت (ignoring ) خودت باش از چی؟

از خوبی هایی که هیچ وقت نمی بینی، از صفات پسندیده ای که به چشمت نمیاد، از قابلیت ها و توانمندیهایت که همیشه زیر پایت له کرده ای،

وقتی خوب توجه کنی خواهی دید، سینه شما انباشته شده است از زباله های بی ارزشی که همیشه با خودتان حمل میکنید وحفظ شان میکنید!!!!

کیسه جارو برقی ذهن خود را عوض کنید و هرچه زودتر شروع کنید به جارو کردن چیزهایی که تاکنون از آنها غفلت کرده اید.

روانشناس میخواهی؟نه، لازم نیست.

خودت یه پا روانشناسی

گاهی اوقات برای تغییر(change)هیچ چیزی نیازنیست. فقط مشاهده کردن (observing) یعنی دیدن بیطرفانه فکر و احساس نیاز است.

خوب نگاه کنید، تا تغییر کنید.

 

 

لازم نیست اتاق خودت را ترک کنی. پشت میزخودت بمان وگوش بده. حتی گوش هم نده، اندکی منتظر بمان. حتی منتظرهم نمان،
اندکی درتنهایی خویش سکوت کن. جهان خود را رایگان دراختیارتوقرارمیدهد تا شما بی نقاب شوی، بی هیچ گزینشی،
خلسه ووجد را زیرپای شما پهن خواهد کرد.
فرانس کافکا

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!