گام های معالجه افسردگی : راست بایست(۲۵)

گام شصت و شش: راست بایستید! سرتان را بالابگیرید! نفس عمیق بکشید!

«ژست» یا وضعیت اندامی افسردگی کلاسیک عبارت است از؛ دولاشدن، انداختن سربه پایین، شانه های رهاشده به طرفین.
مشاهده افراد افسرده با چنین وضع اندامی، چنان بنظرمی آید که میگویند؛«دنیا را روی شانه هایمان حمل میکنیم.»

تغییردادن این وضع اندامی میتواند افسرده خویی را تغییر دهد: سر را بالا بگیر، شانه ها را عقب نگهدار، نفس عمیق بکش، و بعد تمایل به بهترشدن را احساس خواهید کرد.

درحالیکه بدن شما کاملاً خمیده باشد، نفس عمیق کشیدن بسیار سخت است، این حالت اندامی مدخل اکسیژن به اعماق درونی را قطع میکند، طوریکه خود این وضعیت به افسردگی کمک میکند. تنفس عمیق بوسیله تزریق جریان هوا به درونی ترین اعماق واحشاء را یاد بگیریم.

حالت های اندامی متفاوت، شیوه های نشستن، شیوه های قدم زدن، و نظایر اینها را تجربه کنید، تا کسب احساس بهترنسبت به دیگران را شاهد باشید.

 

این «استانس یا حالت افسردگی» من است. هنگامی که شما افسرده هستید، نحوه ایستادن شما بمیزان قابل توجهی تفاوت میکند. برترین کاری که میتوانید انجام دهید، راست بایستید وسرتانرا بالا بگیرید تا پس ازآن احساس بهتری برایتان دست بدهد. اگر میخواهید هرنوع لذتی خارج ازچارچوب افسردگی بدست آورید، مجبورید به این شکل بایستید.

چارلی براون

 

 

گام شصت و هفت: انجام بده و یا رهایش کن

زندگی خیلی کوتاه تراز عمریک قارچ است
استورم جیمسون

 

اکثرمردم بیش ازحد خود را درگیرکار و مسئولیت میکنند. آنها برای کتابخوانی، تماشای فیلم و سریال، دیدار وملاقات با دوستان و شرکای تجاری، رفتن به نقاط دیدنی برای خروج از عزلت و انزوا، شرکت در کلاس های فوق برنامه و آموزشهای تکمیلی و غیره … طرح و نقشه می ریزند. این وضع مخصوصاً زمانی تشدید می شودکه قصد انجام کارهای مهمی را داشته باشیم مثل جمع آوری اعانه وفعالیت های خیرخواهانه، داشتن برنامه های بهداشتی، کارهای مذهبی و اعتقادی، فعالیت های سیاسی، تغییرات اجتماعی و امثالهم. با داشتن حجم کثیری از کارها ما نه فقط اجرای رضایتمندانه و لذتبخش این کارها را از دست میدهیم بلکه بخاطرعدم ایفای تعهدات وانجام درست وظایف، دچاراحساس تقصیروگناه نیز می شویم.

دوشیوه برخورد موثربا تعهدات گذشته وجود دارد: انجام دادن ویا کنارگذاشتن شان.

برای درهم شکستن چرخه افسردگی، مجدداً اولویت بندی کرده وسپس حرکت.

کارهای قبلاً انجام شده ویا راههای قبلاً طی شده را درپیش بگیرید. کارها را به سرانجام برسانید ونیمه تمام نگذارید. بخودتان اعلام کنید که وقت چندان زیادی برای انجام دادن آنها ندارید، وبه این گفته خودمسئول باشید، بطورمثال اگرشما به یک نفربدهکار هستید، نمیتوانید«اعلام کنید»آنرا نمی پردازید. چیزی را که نمیخواهید انجام دهید، اهمیت چندانی برای شماندارد؛ درست وصحیح آن است که منابع شما بگونه دیگری بسیج شوند. این جمله بندرت حقیقت دارد« نمیتوانم این کار را انجام بدهم.»

اما اغلب اینطوریست«مایلم این کار را بکنم، ولی منابع وامکانات من جای دیگری هزینه شده»

ایده خوب درست کردن فهرستی ازکارهایی است که به خودتان یا به دیگران ) گفته اید که میخواهید انجام بدهید. احتمالاً فهرست کارهایی که انجامش را به خودتان اعلام کرده اید خیلی بلندتراز فهرست تعهداتی است که به دیگران سپرده اید.

سپس موارد مرتبط به کارهای اساسی(غذا، سرپناه، معالجه افسردگی تان) را بررسی و حذف کنید، و سپس محاسبه کنید چقدر وقت دارید تا به بقیه آن فهرست اختصاص دهید.

بررسی را شروع کنید، یک به یک. آیا هنوز وقت و منابع کافی برای انجام دادن بقیه فهرست را دارید.

درمواردی برای همه ما پیش می آید که ازلحاظ وقت ومنابع کم می آوریم.

سپس، بقیه موارد را هم حذف کنید. درحالیکه بقیه آیتم ها را خط می زنید، بگویید،« بله، دلم میخواست این کار را انجام بدهم، ولی منابع من به کارهای دیگری صرف شده، فعلاً، اعلام میکنم انجام شده» (هنگام برقراری ارتباط بادیگران، احتمالاً کنارگذاشتن جمله« علام میکنم انجام شده» ایده خوبی است.)

با اجرای عملیات حذف تعهدات اضافی،احتمالاً افزایش انرژی، شفافیت ذهن، وتقویت آرزو برای تکمیل کارهایی که واقعاً برای انجامشان طرح و نقشه دارید، را درخودمتوجه خواهیدشد.

وآیا ما به انتخاب کردن نیاز داریم؟

درایجاد «تعهدات آتی» برای دیگران، و بالاخص برای خودمان، خیلی مراقب و هوشیار باشیم.

 

قبل ازآنکه ازدواج کنم با همسرم ده سال تمام ارتباط داشتم.
بعد از ده سال برای خواستگاری به درخانه پدرخانمم رفتم. مستقیم درچشمانش خیره شدم:
گفت: سلام
گفتم: سلام
گفت: چی میخوای؟
گفتم: مدت ده سالیست که با دخترتان نامزد هستیم
گفت: خوب، حالا که چی؟
گفتم: میخوام باهاش رسماً ازدواج کنم
گفت: فکرکردم برای اجاره اتاق خالی اومدی
مکس میلر

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!