گام های معالجه افسردگی : تاکید و تجسم سازی ذهنی(۲۱)

گام شصت وهشتم :تاکید یا تصدیق و تجسم سازی ذهنی

 

هنگامیکه هیچ رویا و تصوری موجود نباشد، انسانها می میرند.

PROVERBS

 

تاکید یا تصدیق، ابزاریست جهت تحکیم و تثبیت چیزی.

چیزی را همانند یک فکر را بصورت یومیه یا روزانه استفاده میکنیم و با این کار، آنرا تثبیت میکنیم، یعنی آنرا واقعی می سازیم.(خواندن این کتاب در ذهن شما بصورت فکر آغاز می شود-یک تاکید- و این فکر را بقدر کافی تکرار میکنیم که اکنون بصورت یک واقعیت تبدیل گشته است: هم اکنون این کتاب را میخوانید. )

در حالت تجسم سازی، تخیل خود را می بینیدکه مورد تاکید قرار میگیرد.

دقت کنید که کلمه تجسم یا بصری سازی، شما را دچار اشتباه نسازد: چون منظور از تجسم سازی اینطور نیست که حتماً باید تصویری در تخیل دیده شود. بیشتر مردم در تخیلشان هیچ تصویری را «نمی بینند»(بخاطر اینکه تخیل شان عمدتاً جنبه هیجانی یا احساسی دارد؛ و برای خیلی های دیگر تخیل شان جنبه شنیداری دارد.)

به حافظه خودتان رجوع کنید، چه چیزهایی شبیه سه بعدی هستند؟سیب قرمز؟مجسمه آزادی؟ فرایند تجسم سازی انسان همینگونه است. همانطورکه گذشته را بیاد می آوریم، آینده را نیز اینطور «می بینیم».

تمام اوقات مشغول استفاده کردن از تاکید-صدیق ها و تجسم سازی هستیم.این خصوصیت و کیفیت انسان بودن ما را تشگیل میدهد.افکار ما(که شامل تخیلات ما نیز هست) عواطف یا هیجانات،واکنش های بیولوژیکی، واکنش های جسمانی ما را می سازند، و همه اینها را باهمدیگر برای انسان ها و اشیا بکار می بریم.

هر انسانی از فرایند تاکید و تجسم سازی(غالباً بصورت ناهوشیارانه) خواه مثبت یا منفی، استفاده میکند. البته توصیه موکد ما این است که بطریق مثبت تری از آنها استفاده کنید. وقتی مردم به تاکید،تصدیق و تجسم سازی اشاره میکنند، عمدتاًقصدشان تاکید و تجسم های(اظهارات ) مثبت می باشد.

تاکید ها توضیحاتی هستند برآنچه که میخواهید انجام بدهید، باشید و داشته باشید. بهترین شرح و توضیح در لحظه اکنون هستند، هرچند که شما قبلا انجام داده اید، بوده اید یا داشته اید.

بنابراین تاکیدها همیشه با این عبارت شروع می شوند، « من…هستم، دارم یا انجام میدهم» بطور مثال:

«من آدم شوخ طبع و شادی هستم»، «من زندگی را دوست دارم»،« من در این لحظه راضی، خرسند و شکرگزار هستم»
این تاکید ها بطور طبیعی به تجسم سازی یا تخیل منجر میشود(خودتان را در وضعیت یا حالت خوشحال و شوخ طبعی تخیل میکنید،جنبه های مختلف زندگی تانرا دوست میدارید، دراین لحظه راضی و شکرگزار هستید.

 

برای تمرین، فهرستی از تاکیدهای مثبت تهیه کنید.

 

آنها را بارها و بارها در هرجایی که قرار دارید، تکرارکنید. روی کارت مخصوص بنویسید و کارت ها را در دسترس قرار دهید تا براحتی قابل یادآوری و خواندن باشند: داخل داشبورد ماشین، جلوی آئینه، لای کتابی که میخوانید، کنار تخت خواب،درگالری تصاویر گوشی همراه، بگراند دستکتاپ کامپیوتر و….

 

تجسم کنید اگر این تاکید ها حقیقت پیدا کنند، زندگی شما چطوری خواهد شد.

 

برتمرین تاکید و تجسم سازی ادامه دهید و آنرا قطع نکنید، بزودی آنها به حقیقت خواهند پیوست.

 

ماهاراشی ماهش یوگی Maharishi Mahesh Yogi میگوید:

«هرچیزی که توجه خود را به آن متمرکز کنیم، در زندگی ما نیرومندتر می شود.»

خودرا سالم و تندرست ومملوازحیات ابدی و زندگی ابدی خالق خویش تجسم کنید. به خودتان بسان فردی یگانه ومنحصربفرد بنگرید که هستید. با نیروهای سازنده، حیات بخش، حافظ سلامتی درجهان هستی همسو و هماهنگ باشید. آرامش، تمامیت، وسلامتی را به زبان بیاورید؛ اینها همگی به شما تعلق خواهند داشت.
نورمان وینسنت پیل
NORMAN VINCENT PEALE

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!