گام های معالجه افسردگی:ابراز کردن یا نشان دادن خود (۲۴)

گام های معالجه افسردگی:ابراز کردن یا نشان دادن خود

هفتاد و دو: ضد افسردگی بنام «ابراز» یا نشان دادن

کدام فعالیت تفریحی وخلاقانه را انجام میدهید یا میخواهید انجام بدهید؟نقاشی کردن روی یک بوم؟ نوشتن ؟ خیاطی؟ آشپزی؟ باغبانی؟آواز؟کار؟سرود؟ بازی و گیم ؟یا ورزش؟

خوب، انجامش بده!

نگرانی؟نگرانی چی هستی؟نگرانی که خوب و با کیفیت انجام ندهی؟

هیچ کیفیتی بالاتر از این نیست که تو برای مدتی از قابلیت خفته ذهن و مغز خود بهره میگیری و چیزی را خلق میکنی هرچند ناقص. هر مخلوقی ابتدا ناقص بوده است. خدا هم کارش را پله به پله انجام داده تا به خلق بالاترین موجود خلقت یعنی انسان رسیده است. او نیز ابتدا جامدات را خلق کرد، سپس گیاهان و بعد انواع و اقسام حیوانات و بالاخره نوبت به انسان رسید!

انسان را هم ناگهان خلق نکرد، بلکه چند روز وقت برد!

پس شما هم میتوانید چیزی را خلق کنی.

حتی میتواند مناسب با زندگی نباشد، ولی باعث تفریح شما بشود. میتوانی با کس دیگری تقسیم کار بکنی و دیگران را هم شریک بکنی در کارهایت. فقط با آن تفریح کن. بخودت اجازه بازی کردن بده. کودک درونت را برای جست و خیز آزاد بگذار!

موقع بازی کردن فراموش کنن که بزرگسال هستی، مخصوصاً بزرگسال افسرده! بازی کردن بدون اینکه متوجه باشی، نیروی زندگی را به سلولها و گیرنده های عصبی (نراترانزمیترها) می فرستد و آنها را فعال میکند.

البته هر نوع بازی و تفریحی این کار نمیکند، مثلا شما با تماشا کردن روتین تلویزیون یا رفتن به سینما و تماشای یک فیلم، یا تماشای ورزش از تلویزیون به شما چنین حسی نمیدهد.

چون اکثر تفریحات مرسوم امرزه، مغز را منفعل میکنند. مغز مثل دوربین فیلم برداری فقط ضبط میکند! باید تفریح شما فعالانه باشد، طوری که در جریان بازی ناچار باشید، تمرکز حواس تان را روی لحظه اکنون حفظ کنید درست مثل بازی شطرنج، بازی با کودکان، یا ورزش های فعالانه و غیره
وارد کلیورWard Cleaver میگوید: “شما هرگز آنقدرپیرنیستید که درپارک محله تاب سواری نکنیدیا ….”

 

وقتی افسرده اید، کل بدنتان کرخت وبی حس میشود واین حالت به سطح سلولی انتقال می یابد. اولین هدف بالا بردن میزان یا سطح انرژی تان است، وبوسیله بازی میتوانید این کار را بکنید. بازی یکی از نیرومندترین شیوه های انحلال نومیدی و وارد سازنده انرژی به درون میباشد.
کارل سیمونتون
CARL SIMONTON, M.D

 

گام های معالجه افسردگی : خنده و موسیقی(۲۳)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!