گام های معالجه افسردگی : بخند(۲۴)

گام شصت وپنج معالجه افسردگی : حواسپرتی های مثبت

آن دم و لحظه ای که خودت را دردرون یک الگوی ذهنی منفی و شرطی شده احساس میکنی، دست به هرکارمثبت و سازنده ای بزن تا از درون این «تله ذهنی» آزاد بشوی. برای اینکه بتوانید قفس یک فکردردناک و تولید کننده غصه و یاس و درماندگی را بشکنید و به فضای بی نهایت بیرون از آن (این لحظه ) قدم بگذارید، مهمترین و اورژانسی ترین کارها میتواند اینها باشد:

چند نفس عمیق بکشید،
ازپنجره به بیرون نگاه کنید به سمت آسمان و ساختمان ها ورنگ و شکل و معماری و …،
اگر در نزدیکی شما گلی وجود دارد، به برگ های لطیف و زیبای آن نگاه کنید و بویش را از نزدیک استنثاق کنید،
سیبی راگازبزنید و با آرمش و هوشیاری به طعم و مزه آن فکر کنید و بخورید،
یک لیوان آب خنگ را جرعه جرعه بنوشید،
مطالب طنزبخوانید یا فیلم های طنز ببینید،
آوازبخوانید،
شعربنویسید،

دست به دعا و نیایش بردارید و برای بهبود حالتان عاجزانه از درگاه خداوند طلب کمک کنید و دستان شفابخش او را بر سر و سینه خودتان حس کنید، در هنگام راز و نیاز با خدا ریختن چند قطره اشک باعث صفای درون و رهایی قطعی از«قفس فکر» خواهد شد
و….

 

واقعیت این است که گاهی اوقات «کنارزدن» یک الگوی منفی فعال که با قدرت و شدت موتور ذهن شما را روشن کرده است، کاری سخت و دشواری است. ازاینرو، اگر احساس میکنید در درون سیاه چاله افکار اختیار و اراده خود را از دست داده اید،

مهمترین کاری که باید انجام بدهید، هوشیار بودن است. یعنی اینکه به این واقعیت آگاه باشید که من الان گرفتار یک بحران ذهنی شدید هستم. بشدت رنج می کشم. احساسات منفی با شدت و قدرت مرا ضجر می دهند، نومیدی و یاس کاملاً ذهن مرا اشغال کرده است….

این هوشیار شدن بودن و تایید آن، یک درمان بسیار مهم است. چون توانسته اید خودتان را از غرق شدن در سیلاب فکر نجات بدهید، عقب بکشید و ضربات آن را بر جان و تن تان احساس کنید.

در حالیکه درد هوشیارانه را تحمل میکنید، میتوانید با اندک فرصتی که پیدا میکنید و از قفس افکارتان روزنه ای به بیرون پیدا میکنید(از طریق همان کارهایی که قبلا گفتیم)، تارو پود آن الگوی کهنه فکری و شرطی شده را، با حواسپرتی مثبت، از بین ببرید.
شما میتوانید قبل از افتاده به سیاه چاله فکرهایتان، تعدادی ازحواسپرتیهای مثبت موردپسندخود را فهرست کنید و همراه داشته باشید تا درهرجای نیاز شد، فوراً اجرا کنید.

بعدازتهیه کردن فهرست سعی کنید در شرایط عادی و معمولی آنها را آزمایش کنید و تمرین نمائید.

بعد از آن هروقت خودت را درمواجه با یک الگوی منفی مشاهده کردی، بلادرنگ به سمت یکی از همان حواسپرتیهای مثبت تغییرجهت بده و آن را بکار ببند. اگریکی از آنهاخوب جواب نداد، دیگری را امتحان کنید، والی آخر.

 

آلن کلین نوشته است:« سخت ترین کاری که شما میتوانید انجام دهید، لبخند زدن بهنگام مریضی، بهنگام درد کشیدن، یا موقع افسرده گی است. فلذا اگردرمسیر معالجه وبهبودی گام گذاشته اید، این معالجه بدون هزینه، درقدم اول الزامی است.»

لبخند بزن

 

آیا چیزی دردناکترازاین وجود دارد که انسان خودش را تسلیم غم و غصه بسازد؟
بنجامین فرانکلین

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!