گام هایی به سوی شناخت و درمان افسردگی-بخش چهارم

depression-78245876347523874940


????نهم: سه نوع افسردگی اولیه

سه شکل اولیه دربیماری افسردگی وجود دارد:

افسردگی اساسی؛ درست مانند بیماری آنفولانزا در افسردگی اساسی نیز مرحله آغازین، مرحله میانه و مرحله پایانی وجود دارد. وبی شباهت به آنفولانزا، افسردگی اساسی اغلب چندین ماه طول میکشد.اگربدون معالجه رها شود، مجدداً میل به بازگشت نشان میدهد. هربازگشتی به ماندگاری بیشترگرایش دارد و نسبت به دوره های قبل تر ضعیف تر وناتوان تر میشود.

افسردگی مزمن؛ افسردگی مزمن، افسردگی بلند مدت و درجه پایین است که میتواند سالها دوام بیآورد. برخی افراد حتی آنرا بعنوان بخشی از زندگی خود پذیرفته اند. افسردگی بلند مدت، درجه پایین، بعنوان افسرده خویی یا دیس تیمیا (dysthymia) شناخته شده است، دیس بمعنای اختلال و تیمیا بمعنای  خوی وخصلت میباشند،بنابراین، دیس تیمیا یعنی اختلال درخصلت فردیست.

افسردگی شیدایی؛ دراینجا کاهش افسردگی میتواند با روزها یا هفته ها شیدایی افراطی، تفکرات پرآب وتاب غیرمعقول،ونامناسب،گاهی اوقات کردارهای مخرب جایگرین شود. این حالت همچنین بعنوان افسردگی دو قطبی نیزشناخته می شود؛ چون شخص افسرده– شیدا ازیک قطب عاطفی(پایین) به قطب عاطفی مخالف(بالا) بصورت غیرقابل پیش بینی بسرعت جابجا شده و نوسان دارد. درمقابل، افسردگی اساسی تک قطبی بوده وفقط بریک قطب؛ پایین، تمرکز دارد.

انواع دیگر افسردگی را بعداً بحث خواهیم کرد. فعلاً اجازه میخواهیم، نگاهی به آن پرسش هیجان برانگیز بیاندازیم که، ” آیا من افسرده ام؟”

 

درد شدید افسردگی وحشت آفرین است،

وسرخوشی خواهردوقلوی کاملاً متفاوت،

حتی خیلی وحشتناکتر است.

جذابیت آن فقط برای چندلحظه است.

ورای واقعیت خلاقیت تان، فردی سبکسر وجلف هستید.

جوشیا لوقان

depression-78245876347523874914

 

گام دهم:نشانه مرضی افسردگی

بعد از ارزیابی دقیق،انستیتوملی بهداشت آمریکا،فهرست ذیل را بعنوان نشانه های مرضی افسردگی اعلام کرد:

غمگینی ودلتنگی دائمی یا «احساس پوچی»

ازدست دادن علاقمندی یا فقدان لذت درفعالیت های متداول، ازجمله رابطه جنسیتحلیل رفتن انرژی، احساس فرسودگی«بی رمق بودن»

اختلال درخواب(بیخوابی، بیخوابی سحرگاهی، یا بیداری تادیرهنگام)

اختلال درتغذیه( ازدست میل به غذا و کاهش وزن،یا افزایش وزن)

مشکل درتمرکز، بخاطرآوردن، تصمیم گیری.

احساس گناه، بی بهایی یا بی ارزشی، بی پناهی.

اندیشیدن به مرگ یا خودکشی، اقدام به خودکشی.

زود رنجی.

گریه بیش ازحد.

دردهای مزمن وطولانی که به معالجات پاسخ نمیدهند .


نشانه های افسردگی درمحیط کار را اغلب میتوان با این ویژگیها شناخت

کاهش بهره وری

برخورداری ازمشکلات روحیه ای

فقدان همکاری

مشکلات ایمنی، حوادث

غیبت

شکایت های مکرروتمام وقت از خستگی

شکایت از درد و رنج های بدون توضیح

مصرف الکل و مواد مخدر

 

نشانه های قطب شیدایی یا مانیا میتواند شامل این موارد باشد

سرخوش بودن بیش از حد

زودرنجی

کاهش نیاز به خواب

افزایش انرژی و فعالیت

پرحرفی، بیش فعالی ، و فعالیت جنسی زیاد

تفکرات نژاد پرستانه

اختلال در توانایی تصمیم گیری

اندیشه های پرآب وتاب یا بلند پروازانه

گرفتاری آسان به حواس پرتی

 

depression-78245876347523874921

 

گام یازدهم:آیا شما افسرده اید؟

انستیتوی ملی بهداشت امریکا اعلام کرد:

تشخیص کامل مستلزم وجود چهارنشانه یا بیشتر ازافسردگی یا شیدایی می باشد که بیش ازدو هفته تداوم داشته یا زندگی خانوادگی یا شغلی فرد را دچاراختلال نماید.

اگرچهارنشانه یا بیشتر بمدت بیش از دوهفته بطور منظم درزندگی شما مداخله داشته باشد، برای تشخیص دقیق احتمال افسردگی ازیک متخصص با تجربه مشاوره بگیرید. بیش ازاین نیازی به رنج بردن نیست. به سهولت و براحتی میتوانید معالجه شوید.

 

انستیتوی بهداشت ملی میگوید

«با معالجات دردسترس،هشتاد درصد افراد مبتلا به افسردگی اساسی میتوانند بطور قابل ملاحظه ای بهبود یابند.نشانه های افسردگی غالباً درطول چند هفته تخفیف وتسکین خواهند یافت.»

باپزشکتان صحبت کنید، وراجع به افسردگی هرچه بیشترمطالعه کنید!

ادامه دارد….

گام هایی به سوی شناخت و رهایی از افسردگی- بخش سوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!