گام هایی به سوی شناخت و درمان افسردگی-بخش دوم

گام هایی به سوی شناخت و درمان افسردگی-بخش دوم

depression-78245876347523874918

گام چهارم شناخت افسردگی: نمیتوانم هیچ کاری را سرو سامان بدهم!

یکی از شایع ترین احساسی که معمولاً افراد افسرده دارند، بیان این کلمات وجملات است؛

” دیگه بسه!”،

” بیش ازاین نمیتوانم”،

” هرکاری که لازم بود، انجام داده ام!”

وقتی که راجع به معالجه افسردگی صحبت میکنیم، اینطوربنظرمی رسد که گویا قصد داریم برزندگی گرانبارشما، باردیگری اضافه کنیم.

هرچند که اینطوربنظر می رسد، ولی فرایند معالجه اثر بخش افسردگی درآینده شما را سبکبار خواهد ساخت.

بله، ما ازشما درخواست میکنیم که به”متخصصان مراقبتهای بهداشتی” رجوع کنید.

بله، ما به شما پیشنهاد ساده ای مثل” دکتر یا روانشناسی پیدا کن که تخصص های آنان درمعالجه افسردگی باشد،” والبته ظاهراً میتواند خیلی خوفناک باشد.
اما ارزش اقدام شما را خواهد داشت .

اکثرمردم غالباً به معالجه افسردگی سریعاً پاسخ میدهند، معمولاً درطول چند هفته.

اما ممکن نیست درطول یک شبانه روز بتوان تاثیرمثبت وتعیین کننده ای بدست آورد.

ولی درکوتاه مدت به حس خلاص  شدن ازفشارو خستگی دست خواهید یافت.

معالجه  افسردگی زمان برنیست، زمان سازاست.
?

اکنون من تیره بخت ترین انسان زنده هستم. اگر آنچه من احساس میکنم بطوریکسان به کل خانواده بشری توزیع می شد،  هیچ چهره بشاش وخوشحالی را شما روی زمین پیدا نمیکردید. اگر بفرض محال من معالجه هم بشوم ، نمیتوانم آنرا آشکاربکنم. زندگی کردن همانند آنچه من هستم ابداً ممکن نیست.من باید بمیرم یا بهتراین است که نشانه هایش را ببینم.
ابراهام لینکلن

 

 

depression-78245876347523874897
?گام پنجم شناخت افسردگی:چراپریشانی ؟

دیگر نشانه عمومی افسردگی، احساسی است که  بوسیله هاملت بیان شد:

” این دنیا با همه فوائدش چقدر بیزار کننده، مبتذل، بی مزه ، بی ثمربنظرمیرسد!”

پرسشهایی که درذهن یک فرد افسرده موج می زند؛

چه کسی  ازمن پرستاری میکند؟
چه اهمیتی دارد؟
برای چی اینهمه دردسر؟

متاسفانه، این نشانه مرضی  افسردگی میتواند فرد را از جستجوی درمان ومعالجه  دورسازد.

چرخه ای  مخرب و شوماست!

با  بدترشدن افسردگی بدون معالجه، شخص احساس میکند که زندگی روز به روز بی ارزش  و بی ارزش ترمیشود.

وقتی شخص با چنین احساسی درگیربشود که زندگی هرچه بیشتربی ارزش وبی ارزش تر می شود، احتمال اندکی وجود دارد،  درجستجوی معالجه ودرمان برود.

افسردگی بیماریی است که فرد را ازمعنای زندگی تهی میکند.

این بیماری را معالجه کنید.

با معالجه افسردگی مشاهده خواهید کردکه وجد و سرور،سلامتی و تندرستی، درک و فهم  هدف زندگی،…  به سوی شما بازخواهد گشت.
?

این احساس که هیچ چیزدرزندگی ارزش ندارد
انسان را بیمار و غمگین می سازد.
دکتر هارولد دبلیو دودز.

 

depression-78245876347523874938
گام شش ؛ تقصیر شما نیست

?افسردگی شما درنتیجه عمل ورفتارخودتان نیست!

?شکست شما در انجام یک کاری علت افسردگی تان نیست!

??افسردگی فقط یک بیماریست.

?تقصیرشما درابتلا به افسردگی بیش از تقصیرتان درمرض تنگی نفس، دیابت، ناراحتی قلب، یا هربیماری دیگری نیست.

?درافسرده شدن، چیزی وجود ندارد که بخاطر آن خودتانرا ملامت کنید ونسبت به آن احساس گناه بکنید( هرچند دونشانه مرضی افسردگی این است که احتمالاً شما خودتانرا مقصرمیدانید واحساس گناه وشرمساری دارید.)

?زمینه مربوط به افسردگی میتواند وراثتی باشد. بعلاوه، زندگی مملواز پستی وبلندیهاست – که ازبیشترآنها نمی توان  براحتی و سهولت اجتناب کرد. بنابراین، جای تعجب و حیرت نیست اگر یکی ازپستی و بلندیهای زندگی یا حتی مجموع آنها، ماشه بیماریهای  افسرده کننده در شما را چکانده باشد.

?بنابراین، دچارهراس نشوید وخودتانرا سرزنش نکنید، حتی بخاطر سرزنش کردن خودتان نیزدچارشرمساری نشوید.

??

شما هیچ تقصیری ندارید.

تقصیر مافیای ذهن است.

باب ماندل

ادامه دارد….

گام هایی به سوی شناخت و رهایی از افسردگی- بخش نخست

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!