گام هایی بسوی معالجه فقدان(۱۰)

 

گام بیست ونهم : با حفظ آرامش معالجه را پیش ببر

ممکن است دیگران پس از بوجود آمدن فقدان، درجستجوی علت و دلیل آن باشند، اما هیچ نیازی نیست بلافاصله آنرا «بفهمند»، یا بیدرنگ فقدان را بطورموقرانه «بپذیرند».

اگرتسلیم فشار شوی، بصورت سطحی فقدان خود را با عبارت های عامیانه اینچنینی مختومه میکنی:

«زندگی همینه دیگه»

«اُه، حالا چی شده مگه، خوبه خوبه بس کن»

«این که چیزی نیست»

«پرستار دیگه کیه؟»

«پذیرش» مصنوعی و ازاین نوع، فقط درکارمعالجه شما اختلال ایجاد میکند.

معالجه یک فرایند است. شما حق کامل برای تجربه کردن فرایند بشیوه خودتانرا دارید، تا دریافت ها وتشخیص های خودتان در زمان متعلق بخودتانرا بدست آورید.

با تقاضاهای دوستان، شما میتوانید کاملاً حکمیانه برخوردکنید:

صبورباشید. خداوند هنوز شفای مرا به اتمام نرسانده .

با دوستان بی حوصله، صبور باشید

 

این فصل خزان را فرامیخواند

چونکه همه چیز طبیعت

درطول تابستان ازهم میگسلد.

مثل عشق من وتو.

 

گام سی ام: سعی نکنید رابطه قدیمی را ازنو شعله وار سازید

تلاش های بیهوده در جهت آشتی مجدد:

ناراحت کننده است

در ستیز با معالجه است

باعث رشد ستیزه می شود

اتلاف انرژی ارزشمند است

کند ذهنی است

مقاومت ناپذیریست

مقاومت کنید. برای بالابردن این امید نهایی ممکن است سخت ترین چالش را داشته باشید.

انرژی خودتانرا درمعالجه و رشد، درخودتان، درروابط تازه و درزندگی ذخیره کنید.

یاد بگیرید رها ساختن میتواند یکی از بزرگترین درس های زندگی باشد.

 

گام سی و یکم: با یک دوست عهده ومیثاق ببندید

اگر میل به تماس با « یار قدیمی جدا شده» در شما نیرومند است، با همسر یا دوستی که تازه میثاق بسته اید، این دیدار انجام شود.

میثاق غیرمعقول نباشد.نمونه ای ازمیثاقهای احمقانه میتواند،«اورا (یارگذشته را) هرگز تا عمردارم، نخواهم دید!»

میثاق عاقلانه تر« قبل ازهرگونه تماس با او، ابتدا با شما راجع به آن صحبت میکنم.»

گاهی اوقات پشتیبانی وحمایت ازدیگری میتواند «نقاط مقاومت ناپذیری»آنان را به شما بدهد، وشما راازانجام کاری که میدانید احتمالاً بعداً پشیمان خواهید شد، حفظ کند.

 

 

گام سی و دوم: خاطره ها

اگرعگس ها ویادگاریهای مفید درفرایند سوگواری یاری کننده باشد، ازآنها استفاده کن.

اگریادگاری پیدا کردی که شما را به گذشته مرده پیوند می زند، کنارش بگذار: داخل اتاقی بگذار، بفروش، دور بیانداز.

به هیچ «چیز»ی بیش ازبهبودی خودت و بازیافت سلامتی اهمیت نده.

 

گام سی و سوم : پیش بینی نتایج مثبت

هرچیزی که به آن تمرکز میکنی یا توجه میکنی، درزندگی تو نیرومند ترمیشود.

روی نتایج مثبت تمرکزکن. آنرا انتظاربکش. پیش بینی اش کن. وبرای آن برنامه ریزی کن.

آن خواهد آمد.

وقتی که دلتنگی، غم، ترس و درد سراغ شما می آید، با آن کنار بیا، ولی روی آنها توقف نکن. آنها را قبول کن، ولی دعوتشان نکن،بجز ایام سوگواری وعزا.

 

ادامه دارد…

 

گام هایی بسوی معالجه فقدان؛اکنون وقت سوگواری شماست!(۹)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!