کودکان ۴ تا ۵ ساله به چه چیزی نیاز دارند؟(۱۵)

بازی کودک

 

کودکان ۴ تا ۵ ساله به چی نیاز دارند

نیاز دارند با کودکان دیگر بازی کنند. طوریکه بتوانند گوش بدهند، شریک شوندو نوبت بگیرند و نوبت بدهند و اموری از این دست را بیاموزند

هماهنگی جسمی شان بیشتر رشد بکند، برای مثال، لی لی کردن بر روی هردوپا

توانمندیهای زبانی شان ازطریق کتاب ها، بازیها، آوازها، علوم، ریاضیات و فعالیت های هنری پیشرفت کند

مهارتهای خوداعتمادی آنان،برای مثال آموختن پوشیدن ودرآوردن لباسهابه تنهایی و بدون کمک دیگران هرچه بیشترگسترش یابد

محاسبه و اندازه گیری کنند

مشارکت فعال با بزرگسالان در فعالیت های بلند خوانی داشته باشند

درحروف الفبا وچاپی کاوش کنند و

برای نوشتن پیام تلاش کنند

 

کودکان ۴ تا ۵ ساله به این فرصتهانیازدارندتا:

درون محدویت ها آزمایش کنند وکشف کنند

علائق رو به رشد خودشانرا درزمینه مطالب مدرسه ای، مثل علوم، موسیقی، و هنر و ریاضی، توسعه بدهند

ازفعالیت هایی که شامل فعالیت اکتشافی و تحقیقی می باشند، لذت ببرند

به عناصر گروهی که همانندباشند، مثلاً ازنظراندازه، رنگ یا شکل

کنجکاویها و تخیلشان را مورد استفاده قرار دهند

بوسیله صحبت کردن و گوش سپردن ، مهارت های زبانی شان را توسعه بدهند

مشاهده کننده که چگونه خواندن و نوشتن لذتبخش ومفید است: برای مثال، بوسیله گوش سپردن به داستان ها واشعار، مشاهده بزرگسالان دراستفاده ازکتاب برای بدست آوردن اطلاعات، وخواندن داستان ها باصدای بلند

 

فعالیت گروهی کودک

کیفیت همکاری کودک ۴ تا ۵ ساله با دیگران

یادگیری همکاری وهمراهی  با دیگران برای رشد اجتماعی کودک خیلی مهم است.برای این منظور:

نمونه و مثال خوبی را برایش فراهم کنید. به کودک خود نشان دهید که منظورازهمراهی واحترام به دیگران چیست. وقتی با دیگران صحبت میکنید، طوری کلمات “خواهشمندم” ،”لطفاً ”  و ” ازجنابعالی /سرکار خانم متشکرم” را بیان کنید که او بوضوح بشنود.  طوری با مردم رفتارکنید که نشان بدهد شما نسبت به اتفاقی که برای دیگران می افتد نگران و دلواپس هستید.

توجه و دلگرمی و تشویق زیادی از کودک خود بعمل آورید. وقتی را کنار بگذارید تا شما و کودکتان بتوانید فعالیت های لذت بخشی باهمدیگرانجام دهید. احساسات مثبت شما نسبت به کودکتان برایش کمک میکند تا درباره خودش احساس خوبی داشته باشد.

کودکتان را کمک کنید تا اختلاف خود با دیگران رفع کند. اوراکمک کنید تا متوجه شود اعمال خشونت به یک هم بازی چه اتفاقاتی میتواند بدنبال داشته باشد.”رضاجان، من میدونم که   کامبیز ماشین تو را بدون اجازه برداشته، ولی اگربا اودعواکنی ویا بهش ضربه بزنی ممکنه به منزلشون بره و برنگرده و اونوقت همبازی خودت را ازدست بدی. بنظرت چطوره که به کامبیز بفهمانی تو ماشینت را لازم داری و او باید آنرا برایت پس بده؟”

برای کودکتان فرصت هایی مشارکت و مواظبت با دیگران را فراهم کنید. برایش فرصت بدهید که عهده دار غذا دادن پرنده ها باشد. هنگامی که خانواده تازه ای همسایه شما می شود، به کودک اجازه دهید دربرنامه خوش آمد گویی و آشنایی مشارکت کند.

ملاطفت جسمی با او داشته باشید. کودکان نیازمند بوسه بزرگترها، اندکی فشردن بازو و دست گذاشتن روی شانه ها و یا دست زدن به کمر می باشند.

به کودکتان بگویید که دوستش دارید. خیال نکنید که دوست داشتن شما خود بخود با او حرف خواهد زد.

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!