کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!(۱۸)

کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!

 

مدل هشتم شناسایی و معالجه اختلال دو قطبی

کنترل عوامل استرس زا

تحقیقات صورت گرفته در مورد افراد دچاراختلال دو قطبی نشان میدهند که یکسری رخدادهای استرس آور زندگی، نقش قابل ملاحظه ای در افزایش رشد نشانه های مانیا یا افسردگی ایفا میکنند.

بنابراین با کنترل و مدیریت صحیح عوامل استرس آورمحققان موفق شدند، بطور قابل ملاحظه ای جلوی اپیزودهای مانیک دراختلال دوقطبی را بگیرند.

افراد دارای اختلال دوقطبی ممکن است در برخی حوزه های متفاوت دارای مشکل باشند، ازجمله مسائل خانوادگی، کاری، سلامتی، مشکلات مالی، تحصیلی، ارتباطی وامثالهم.

به این ترتیب یک شیوه مهم برای کنترل استرس، پرورش مهارت های شناسایی وآشکار سازی یا برون ریزی مشکلاتی میباشد که در جریان زندگی روزمره خودشان را ظاهرمیسازند.

 

شناسایی علل و عوامل

شناسایی وتعریف مشکلات مستلزم کسب شناخت وآگاهی به این موضوع مهم میباشد که؛ اساساً بپذیریم و بفهمیم که در لحظه اکنون دچار مشکلی هستیم. «نشانه های درونی و بیرونی» بسیارگوناگونی وجود دارد که درتشخیص بموقع ودرحین وقوع مشکل، به شما کمک قابل ملاحظه میکنند.

 

کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!

 

نشانه های درونی عبارتند از:

تغییرات بدنی یا فیزیکی مانند؛ تنش و فشارعضلانی، سردرد، تغییرات جریان تنفس، وجود فشاردرقفسه سینه وغیره. این تغییرات جسمانی میتوانند نشانه ای از مشکل و مداخله و اثر گذاری، استرس باشند.

طرز رفتاراشخاص دیگر یا دیگران  نیز شاخص مفید و سودمندی است که نشان میدهد مشکلاتی وجود دارد؛ اعضای خانواده، دوستان، و افراد اثرگذار ومهم دیگر، اغلب شاهدان خوبی هستند و ممکن است مشکلات را قبل از اینکه شما دچار نگرانی بشوید، شناسایی کنند.

متاسفانه، اغلب اوقات شناسایی از این طریق کارسختی است چرا که اکثر ما به نظرات دیگران در رابطه با مسائل روانشناختی و عاطفی روی خوشی نشان نمیدهیم، بالاخص  اگرجنبه انتقادی یا شکوائیه هم داشته باشد و یا ما اینطوراستنباط کنیم.

ما این واقعیت را قبول داریم که ممکن است نظرات و انتقادات مردم یا نزدیکان، غیرمنصفانه وغیرعلمی باشد، با اینحال، تلاش برای شناسایی و مشخص کردن اشتباه احتمالی، اقدام مفید و موثری خواهد بود، تا اینکه بخواهیم با مطرح کننده یک انتقاد، منازعه و مجادله کنیم.

 

شناسایی و اولویت بندی کردن مشکلات   

اتفاق کاملاً معمول است که افراد دارای اختلال دوقطبی مشکلات قابل ملاحظه ای را درهنگام دچار شدن به اپیزود های مانیا یا افسردگی تجربه کنند. مثلا بعلت از دست دادن شغل، احساس خستگی وبی انگیزگی درجریان افسردگی، مشکلات مالی انسان بیشتر میشود.

احساس نومیدی، سردرگمی و قرار گرفتن تحت فشار بیش ازحد میتواند رفع مشکلات را در چشم یک فرد افسرده ناممکن و محال جلوه گر بسازد، یا حتی آنها ندانند که ازکجا باید شروع نمایند.

ولخرجیهای مالی و عدم تشخیص و ارزیابی صحیح ازجریان اپیزود مانیا نیز، باعث تولید مشکلاتی در زمینه مالی و نیز رابطه با دیگران می شود.

بنابراین داشتن رویه ای شفاف و روشن برای شناسایی و معرفی مشکلات درهنگامی که واقع می شوند، برای کم کردن و به حداقل رساندن حس نومیدی و احساس اضمحلال کمک شایانی میکند. پس بمحض اینکه وجود مشکلی مورد شناسایی و تایید قرار گرفت، دنبال کردن گام های ذیل مفید وموثر می باشد:

 

کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!

 

۱٫مشکلات را اولویت بندی کنید

اغلب اوقات، مردم با برخی مشکلات و مسائل در زندگی مواجه می شوند که معلوم نیست توجه آنی و فوری به کدام یک ضروریتراست. برای آغاز فرایند حل مسئله، لازم است چند مسئله را برای تمرین وکار بر روی آنها شناسایی کنیم، با «مسائل خیلی فوری و با اولویت اورژانسی شروع کنیم».

در این جهت شیوه موثر، تهیه فهرستی از مسائلی است که در همین اواخر(بطور مثال درطول هفته گذشته) به میزان بیشتری مشغولیت و انرژی جسمانی، عاطفی و فکر و ذهنی را بخود مصروف داشته است.

گام بعدی که باید بردارید، مشخص کردن آیتم ها و عناصری از فهرست مشکلاتی میباشد که «به ترتیب بیشترین انرژی را برایشان صرف کرده اید». مرحله سوم، اولویت بندی کردن مشکلات «براساس اهمیت  واضطراری بودن شان» میباشد.

درشکل آرمانی، بیشتر میزان انرژی بایستی به مسائلی تخصیص داده شود که بالاترین اولویت و اهمیت را دارند. اگر این اتفاق نیفتد، میتواند موید صرف زمان و انرژی زیاد بر انجام دادن کارهایی بشود که اهمیت چندانی ندارند و یا جزو اولویت های شما نیستند، و درمقابل برای مشکلات دارای اضطرار و اهمیت زیاد، انرژی چندانی مصرف نشود.

بنابراین عناصر یا آیتم هایی که بعنوان برترین و بالاترین سطح و درجه اولویت و اضطرار را دارند بایستی بعنوان مشکلات ردیف نخست جهت رفع شدن، انتخاب کرد.

ادامه دارد….

سازماندهی ایده های افراد دچار اختلال دو قطبی(۱۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!