نیروی قصد

book0358673495769323436345634001

نام کتاب:نیروی قصد

نویسنده:دکتر وین دایر

ترجمه:مهناز دقیق نیا

زبان کتاب:پارسی

تعداد صفحه:۳۳۱

قالب کتاب:PDF

حجم فایل:۱,۱۷۰ کیلوبایت

book0358673495769323436345634002

توضیحات:

 نگرش خود را نسبت به اوضاع تغییر دهید, اوضاعی که به آن مینگرید تغییر خواهد کرد! کتابی که اکنون در دست شماست و تمامی اطلاعاتی که در آن است، روزی ایده بی شکلی از قلمرو نادیدنی قصد بوده است. این کتاب با نیروی قصد, به قصد جهان مادی با به کارگیری تمامی اصول در مورد این جهان نگارش شده است و در کل کتاب کم نظیری در زمینه موفقیت و روانشناسی می باشد. در قسمتی از کتاب می خوانیم:فکر خود را بر چیزی متمرکز کنید که می خواهید رخ دهد بطور مدام با دامنه قصد هماهنگ باشید و سپس به کلید هایی نگاه کنید که از طریق مبدا وارد زندگی شما می شود.

مقدمه
کتابی که اکنون در دست شماست و تمامی اطلاعاتی که در آن است، روزی ایده ی بی شکلی  از قلمرو و نادیدنی قصد بوده است. این کتاب با نیروی قصد، به قصد جهان مادی با به کارگیری تمامی اصول در مورد این جهان نگارش شده است. من ترتیبی اتخاذ کرده ام که انرژی ارتعاشی من با تمامی منشا خلقت یکنواخت بوده و ایده ها از طریق من مستقیم به طرف شما جریان پیدا کند.
در دست هایتان مدرکی دارید از هرآنچه که بتوانیم با ذهن تصور کنیم در صورتی که با منبع خلقت جهانی هماهنگ باشیم.
اگر مایلید بدانید که چگونه باید این کتا با شما رابطه برقرار کند و چگونه باید بیندیشید، حس کنید و به طور مشترک پس از خواندن و به کار گرفتن پیام های آن خلق کنید، قبل از شروع سفر شما را ترغیب به خواندن فصل نهایی آن میکنم. تصویری از انسانی متصل به دامنه ی قصد شما  و هرکس دیگر، همینطور تمامی هستی، از دامنه ی جهانی قصد ظهور یافته اید. از ان چشم انداز به زندگی بنگرید، نیروی قصد را شناخته و به کار بگیرید. شما چشمه ای بیکران از انوار سبز در مقابل خود خواهید داشت.
دکتر وین دبلیو.دایر
۲۰۰۴ مائوی،هاوایی

download

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!