کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی

book-5876283475628347

نام کتاب: رمز موفقیت

نویسنده: دیل کارنگی

مترجم: فرهاد فروغمند

زبان کتاب: پارسی

تعداد صفحه: ۱۴۴

قالب کتاب: PDF

حجم فایل: ۱٫۵۹MB

 

 

بخشی از کتاب رمز موفقیت:

درباره ی »موفقیت« از جهات گوناگون اظهار نظر های متفاوت و فراوانی شده است. اما هیچ یک از این اظهار نظر ها مطلق و
به طور صد درصد قابل استناد نبوده است. موفقیت، همیشه در رابطه با افراد و اعمال آنها مطرح بوده است و به عبارت ساده می
توان گفت: در جنبه های مختلف سبقت گرفتن انسان از افراد هم سطح را در اصطلح، موفقیت می نامند.
مثل در مسابقات ورزشی، تیمی که بر حریف هم سطح خود پیروز می شود، موفق شده است. در جهات شغلی و حرفه ای
یی نیز دست یافتن به موقعیتی برتر را موفقیت نام می دهند. برای تبیین و تشریح جهات گوناگون موفقیت، مثال های فراوانی
می توان عرضه کرد، ولی با این همه واژه ی موفقیت در اذهان همه ، به یک اندازه محبوب و ایده آل نیست. حتی کسانی
وجود دارند که موفقیت را از خانواده ی واژه های کثیف و ناخوش آیند به حساب می آورند.
در توضیح چنین نظری، جنبه های منفی موفقیت مورد توجه قرار می گیرد که بیشتر بر تفسیر های عرضه شده از
موفقیت متکی است. برای واضح تر شدن مقصود ذکر مثال هایی الزامی به نظر می رسد که شاید خالی از لطف هم نباشد:
تاریخ، حافظی امین برای نگهبانی از چنین موفقیتها و افراد موفقی است : وقتی آدولف هیتلر در فتنه ی عظیم جهانی
خود، میلیونها انسان را به خاک و خون می کشد، آیا می توان گفت به موفقیت دست یافته، حتی اگر درنهایت با آن وضع اسف
بار مغلوب نمی شد؟
به هر صورت، روند کار آدولف هیتلر، قبل از شکست در مقابل جبهه ی متفقین، سرشار از موفقیت قوای آلمانی و در
مجموع آرمان شخصی هیتلر بود. آیا موفقیت به این صورت می تواند مقبول واقع شود؟ این خود بحث جداگانه یی را طلب مللی
کند، که در بخش های آتی کتاب مطرح خواهیم کرد.
از دیدگاههای گوناگون و در سطوح مختلف، هیتلر تنها فردی نیست که به موفقیت رنگ و شکل دیگری داده است.
چنگیز ها و نرون ها و… افراد فراوانی بوده اند که موفقیت حود را در سایه ی کشتار و فلکت انسانها به دست آورده اند که نمی
توان مفهوم متعالی موفقیت را به آن اطلق  کرد.
در شناساندن چهره ی دیگری از موفقیت    که سعی بسیار شده تا کراهت آن از میان برود    نقش آفرینان عرصه ی

هنر تاثیری جادویی داشته اند.
فیلمسازی که شخصیتهای منفی را باتمام مهارت هنری و امکانات فنی تا درجه یی بال می برد که یک دزد یلا قاتل
در حد یک قهرمان جلوه می کند، از عوامل این تغییر مفهوم است.

 

 لینک مستقیم دانلود کتاب رمز موفقیت:دانلود کتاب
download

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!