کاریکاتورهای آموزنده و زیبا از آقای جواد علیزاده

کاریکاتورهای زیبا و جدید جواد علیزاده

با یکسری تصاویر و کاریکاتورهایی مشاهده خواهید کرد که شما را برای درک و تفکر نسبت به محیط اجتماعی و فرهنگی زندگی حساس تر و تیزتر می سازد

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتوری از گرانی سوخت و زندگی میلیون ها انسانی که تمام درآمدشان را باید خرج بنزین ماشین خود کنند

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای جواد علیزاده

کاریکاتوری طنز از درک اشتباه و قضاوت زود هنگام نسبت به اعمال و رفتار مردم

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتوری از زندگی واقعی میلیون ها انسان

کاریکاتورهای اجتماعی, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتوری معنادار از نیازمندان به غذا و فهم غلط و نادرست از فقط فقر

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی, کاریکاتوریست های ایرانی

کاریکاتوری از تنهایی و بیماری و آخرین درمان

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتوری مبنی بر قطره های بارانی از چشمان منتظر و امیدوار

کاریکاتورهای جواد علیزاده, کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور معنادر مهاجرت. مهاجر یعنی کسی که قلبش و علائقش را رها کرده و جسمش را به سوی مقصدی نامعلوم می برد

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتوری آموزنده از رابطه بین مرده ها و زنده هاو معاینه ای که بعد از مرگ انجام می شود

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتور تصرف شهر بوسیله گداها. تصویری که هر روز در گوشه و کنار خیابان ها به فور یافت می شود

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتور معنادر دز تفاوت های زندگی شهروندان. فرهنگ متفاوت آدم ها و عقاید و افکار متفاوت ایشان

کاریکاتورهای جواد علیزاده, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتور طنز قلب های شکسته و افکار پریشان

کاریکاتور جدید, کاریکاتورهای مفهومی

کاریکاتور معنادر تاثیر ویرانگر شهر سازی برطبیعت  زنده و درختان شهرهای بزرگ

منبع:javadalizadeh.com

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!