چگونه حس کنجکاوی و همکاری را درکودکمان پرورش بدهیم؟(۴)

بخش چهارم از تکنیک و توصیه های آموزشی و تربیتی در مورد  کودکان پیش دبستانی

child-food-7678207

برای اینکه ویژگی های استقلال،انگیزش،کنجکاوی،سماجت و پافشاری، همکاری و همدستی، همدلی، خود کنترلی را در کودک خود ایجاد کنید، بایستی اصول تربیتی زیر را با دقت اجرا نمائید:

 

?به کودک خود نشان بدهید که شما مواظب و مراقبش هستید و او فرد قابل اتکا و قابل اعتمادی است.

کودکانی که عشق و محبت را از والدین تجربه میکنند، احتمالاً‌بیشتراعتماد میکنند.

فرزند شما بایستی باورکند که، اهمیتی ندارد بخاطرچه چیزی بعضی افراد ازاو مواظبت ومراقبت میکنند.

زمان کافی و لازم جهت توجه ورزییدن،تشویق کردن، درآغوش گرفتن و بوسیدن نوزاد یا کودک نوپایتان،اختصاص دهید.

 

?مثالهای خوبی برایش فراهم کنید.

کودکان اهل تقلید هستند.

درواقع بیشتر یادگیری آنها ازطریق تقلید شکل میگیرد.

آنها با دیدن کاری که دیگران انجام میدهند و شنیدن مطالبی که دیگران می گویند، همانها را تقلید میکنند.

وقتی که ورزش می کنید، غذای مغذی و مقوی می خورید، یا به روش خاصی غذا میخورید، مثلاً لقمه های خود را تند تند می جوید، کودک شما نیز به احتمال زیاد، همانند شما عمل خواهد کرد.

هنگامی که با احترام با دیگران رفتارمیکنید، کودک شما نیز دربرخورد با دیگران محترمانه رفتار خواهد کرد.

اگرشما کارهای خود را با کمک دیگران انجام میدهید،کودک شما نیز یاد میگیرد، ضمن فکرکردن به احساسات دیگران، درکارهای خود با آنها شریک بشود.

child-education-834811

?فرصت هایی برای تکرار فراهم کنید

تکرار یکسری کارها برای کودکان امرکاملاً طبیعی و دلپذیر است، هرچند که بنظر ما بزرگسالان تکراری کردن کارهای عجیب و خسته کننده می باشد.

پس فکر نکنید که باتکرار کردن یک بازی یا کاری، کودکتان دلزده و خسته می شود.

کودک می تواند خزیدن و سینه خیز رفتن، تلفظ کلمات تازه یا نوشیدن از فنجان را بارها تمرین کند.

کودک شما هنگامی که کاری را تکرار میکند، ازانجام آن خسته نمیشود.

آنقدر کاری را تکرار میکند تا  آنرا یاد بگیرد.

او نیازدارد برای چیزهای تازه تلاش کندو طبیعت در این زمینه همراه اوست.

child-education-834818

?ازانضباط درخور ومناسبی  استفاده کنید.

موضوع برقراری انضباط یکی مسائل حساس و ظریف است.

و کودک شما نیازداردتا برای رفتارها و کارهایش، برای او حدود وثغوری را تعیین کنید.

تحقیقات ثابت کرده اند، والدینی که برکودکشان انضباط سخت وتوام با محبت را اعمال میکنند، بطورکلی مهارتهای اجتماعی رابهتردرآنها رشد میدهند،

ونسبت به بچه هایی که والدینشان محدودیت های خیلی زیاد یا خیلی کم اعمال میکنند، دروظایف و تکالیف درسی شان موفق ترهستند.

 

اجازه دهیددر مورد برقراری انضباط مناسب،برخی ایدها را مرورکنیم:

?فعالیتهای کودکتان را هدایت کنید، اما نه خیلی با ریاست وامرونهی کردن.

?وقتی که ازکودکتان میخواهید کاری را انجام دهد، دلیل یا دلایلش را هم بگویید.

مثلاً وقتی اسباب بازیهایش را درپلکان راهرو رها کرده، بهتراست ‌بگویید:

«سعید جان، لطفاً ‌تفنگ و ماشین ات را ازروی پله ها بردار، چون ممکنه پای یکی از همسایه ها گیر بکنه و از پله ها سقوط بکنه»‌

تا اینکه بهش بگویید:

«بچه جون مگه با تو نبودم، چندبار باید یه حرفی را تکرار کنم، خستم کردی، زودباش اون اسباب بازی ها را ازپلکان جمع کن.»

?به حرفهای کودکتان گوش بدهید تا احساس او را درک کنیدو اینکه شاید به حمایت خاصی نیاز داشته باشد.

?هنگامیکه از دست کودکتان عصبانی هستید عشق و محبت و احترام را هماهنگ ابراز کنید.

این مطلب خیلی مهم یادتان باشد که از«رفتارکودکتان»خرده بگیرید نه از«خوداو یاشخصیت او».برای مثال بگویید:

«‌عزیزم دوستت دارم، اما با کشیدن نقاشی روی دیوار های خونه اصلاً‌موافق نیستم. وقتی که اینکار را میکنی من عصبانی میشم.»

بجای اینکه بگویید:

«احسان جان، این چکاری که میکنه، مگه تو عقلت کمه»

child-education-834819w

?کودکتانرا کمک کنیدتاانتخاب کندومشکلات را از سر راه بردارد.

برای این منظور می توانید برای حل مشکل خوداوازخودش نظرخواهی کنید وپیشنهادش را اجرا کنید.

برای مثال میتوانید ازکودک چهارساله خودبپرسید:

«شکوفه جان،بنظرت چکارکنیم که برادرت ازخراب کردن بلوک های تودست بردارد؟»

?ازاظهارات مثبت و تشویق کننده استفاده کنید.کودک را بخاطرانجام دادن درست یک کارتشویق کنید. لبخندها و تشویق های شما بمراتب خیلی بیشترازتنبیه تند و خشن، درکودک تان رفتار خوب را پایدار می سازد.

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

بخش سوم:

آمادگی لازم کودک پیش دبستانی برای شروع یادگیری-بخش دوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!