چه چیزی مانع ازجسور بودن ما می شود؟-بخش سوم

limits-234895723498527221
?علت ها

☠چه چیزی مانع ازجسور بودن ما می شود؟

فاکتور ها و عواملی که مانع از جسور بودن ما می شوند، عبارتند از:

?باورهای خود تخریبی.

ممکن است نسبت به جسور بودن، توانایی و قابلیت خودتان برای جسارت بخرج دادن، یا راجع به اتفاقاتی که درصورت جسور بودن برایتان بیافتند،دارای باورهای غیر واقعی هستید و بطرز منفی با خودتان صحبت  میکنید.
خصوصاً باخودحرف زدن اغلب مواقع علت اصلی رفتار و کنش های غیر جسورانه و منفعلانه ما هستند.

به مثالی از این باورها دقت کنید:

•  کاری احمقانه، ساده لوحانه و حقیرانه ایست که بگویی، چی میخواهی.

•  اگر خواسته خود را جسورانه مطرح کنم سبب دلخوری و رنجش خاطر دوستم می شوم و رابطه ام با او خراب خواهد شد.

•  اگر بگویم که به چی فکر میکنم، شدیداً دست پاچه خواهم شد.

در مباحث  پیش رو  و در بحث مدل سوم “افکاربیشتردر سبک جسورانه” نمونه ها و مثالهای زیادی از این باورهای بی فایده را آورده ایم که نشان میدهند چطوری باید به روشی جسورانه تر فکر کنیم و رفتار نمائیم.

?فقدان یا کمبود مهارت:

ممکن است برای جسور بودن فقط برخورداری از مهارت کلامی و غیرکلامی کافی و بسنده نباشد. اشخاصی را می بینیم که جسور هستند و رفتار آنان را تحسین میکنیم ولی هیچ ایده و فکر واقعی ندارند که چگونه وچطوری همان را برای خودشان بپسندند. درمدل چهارم تکنیک های جسارت مثال زدنی( رفتارکردن درشیوه ای  جسورانه تر) این مهارت ها را به شما یاد میدهیم.

? اضطراب و استرس:

ممکن است ما بدانیم که چطوری جسور باشیم ولی بقدری دچار اضطراب بشویم که نتوانیم عملاً جسورانه رفتار کنیم. شاید  آنقدر تحت فشار و استرس قرار گرفته باشیم که توان رفتار شفاف و روشن به سبک جسورانه را نداشته باشیم. در این شرایط لازم است درمان یا مدیریت اضطراب وهیجان و استرس را خود را یاد بگیریم. به این منظور درمدل ۵ آموزش ها و تمریناتی را برای کاستن از فشار جسمی و استرس آموزش میدهیم.

 

assertive-5243875238753219

?ارزیابی موقعیت:
شاید نتوانیم بگوئیم درکدام موقعیت ها از چه رفتاری استفاده کنید. بیشتر افراد در اینگونه مواقع سه اشتباه عمده درارزیابی موقعیت وپاسخ مناسبت،مرتکب میشوند؛

۱- ممکن است در موقعیتی تهاجمی و خشن، رفتار جسورانه شدید اشتباه باشد؛
۲- ممکن است درموقعیتی رعایت احترام و ادب، مرتکب رفتار منفعلانه بشویم ؛
۳- ممکن است درموقعیتی بخاطر مفید واقع شدن و کمک کردن رفتار غیر جسورانه مرتکب شویم.

در مدل ۳ تکنیک های مقابله با این اشتباهات را می توانید بیاموزید.

?‍❤️‍?‍?تاثیرات نسلی و فرهنگی:

ممکن است رفتارهای ما بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر فاکتور فرهنگی و نسلی قرار بگیرد. در برخی فرهنگ ها جسارت ورزی هیچ گونه ارزشی ندارد و همراه با سرکوب است. اگر شما متعلق به یکی از این فرهنگ ها باشید لازم است در خصوص دلائل موافق یا مخالف با جسارت داشتن در موقعیت های خاص را مطالعه کنید و  آنرا ملاک قضاوت و داوری قرار بدهید. شاید در نظام ارزشی فرهنگ شما برای جسور بدن دلایل کمتری نسبت به منفعل و درونگرا بودن وجود داشته باشد، یا بالعکس.

نسل های قدیمی تر ممکن است جسور بودن برای شان سخت باشد. دورانی وجود داشت که مردان فکر می کردند ابراز عواطف در ملاء عام و حضور دیگران نقطه ضعف آنهاست و زنان فکر می کردند اظهارنظر راجع به نیازها یا عقایدشان، یک جور بی حیایی و حرمت شکنی یا بی آبرویی است

باورهای متعلق به جریان زندگی مشابه اینها تغییرشان سخت است ولی می شود تغییر داد!

assertive-524387523875804321

خلاصه آنچه تاکنون راجع به جسارت ورزی آموختیم:

?رفتار جسورانه شیوه ای از ارتباط است که نیازها، عقاید وعواطف شما را بیان میکند درعینحال که به حقوق دیگران احترام می گذارید.

?جسارت ورزی با رفتارهای تهاجمی وتجاوزگرانه علیه حقوق و منافع دیگران درتضاد است و نیز با رفتارهای انفعالی که در حق خودمان اجحاف و ستم روا می داریم و  تعرض میکنیم، کاملاً متفاوت است.

? رفتار های منفعلانه  میتواند باعث ایجاد عزت نفس ضعیف بشوند.

?همه ما موقع تولد انسان جسوری بدنیا می آییم ولی بعداً بواسطه تربیت خانوادگی و اجتماعی جسارت خود را از دست میدهیم و رفتارهای منفعلانه را پیش میگیریم. به احتمال زیاد محیط، خانواده و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم جسارت ورزی را برای ما سخت می سازد.

?گاهی اوقات باورها، عقاید و پیش فرض های ذهنی  بی فایده ای راجع به خودمان، دیگران و جهان در ذهن داریم که میتواند باعث بشوند پرورش رفتار جسورانه در ما سخت شود.

ادامه دارد…

جسارت ورزی شما چطوریست؟-بخش چهارم

علل منفعل شدن و از دست دادن جسارت-بخش دوم

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!